Έρχονται «πρόστιμα φωτιά» σε όσους παραβαίνουν κανόνες πυροπροστασίας

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 04 Αυγούστου 2020 13:37 Έρχονται «πρόστιμα φωτιά» σε όσους παραβαίνουν κανόνες πυροπροστασίας

Τι λέει η νέα πυροσβεστική διάταξη και ο Διοικητής ΔΙ.ΠΥ.Ν. Φθιώτιδας Ανδρέας Μωράτης…

Σε πλήρη εφαρμογή έχει τεθεί η υπ' αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα «Διαδικασία επιβολή διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας», σύμφωνα με την οποία ταξινομούνται τα διοικητικά πρόστιμα, καθορίζεται το ύψος και προβλέπεται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης αυτών, ανά κατηγορία και είδος παράβασης, από τα όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ) στο πλαίσιο άσκησης της εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων.

Αυτό γίνεται όταν διαπιστώνεται μη τήρηση των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας:

α) προληπτικών και κατασταλτικών μέσων, μέτρων και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας,

β) στοιχείων δομικής (παθητικής) πυροπροστασίας,

γ) τυπικών προϋποθέσεων ως μέρος διοικητικών διαδικασιών,

δ) μέριμνας για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους, αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

Να σημειωθεί ότι οι διατάξεις της 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης, εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την τυχόν προβλεπόμενη επιβολή από άλλο κανονιστικό πλαίσιο, διοικητικών μέτρων ή κυρώσεων ή και την άσκηση ποινικής δίωξης

«Η Υπηρεσία μας ενεργώντας σύμφωνα με την νέα Πυροσβεστική Διάταξη θα προβεί πολύ σύντομα, σε ελέγχους επιχειρήσεων σε όλο το Νομό Φθιώτιδας προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση των μέσων και των μέτρων πυροπροστασίας», σημειώνει ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Φθιώτιδας, Πύραρχος Ανδρέας Μωράτης, ο οποίος εφιστά την προσοχή στους υπόχρεους γιατί τα πρόστιμα είναι τσουχτερά: «Εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους ιδιόκτητες - εκμεταλλευτές να προβούν σε έλεγχο στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τους προκειμένου να εξακριβώσουν την πληρότητα και τη σωστή λειτουργία των μέσων και των μέτρων πυροπροστασίας έτσι ώστε να αποφευχθεί η επιβολή διοικητικών προστίμων από την Υπηρεσία μας που το ύψος τους φθάνει στα 5.000€».

Προσαρμοσμένη αναζήτηση