Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τελικά αποτελέσματα στην προκήρυξη 2ΓΕ/2019 για εκπαιδευτικούς

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021 09:41 Τελικά αποτελέσματα στην προκήρυξη 2ΓΕ/2019 για εκπαιδευτικούς

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε., των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05,  ΠΕ87.06, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 καθώς και ο πίνακας απορριπτέων όλων των κλάδων/ειδικοτήτων.

Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης αποστέλλονται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα   “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Κατεβάστε τους πίνακες ΕΔΩ.

Επίσης μετά την παράταση που δόθηκε για την υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη 7Κ/2021 για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, υποβλήθηκαν  συνολικά 59.481 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

25.900 αιτήσεις για την κάλυψη 59 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.

11.817 αιτήσεις για την κάλυψη 32 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.

21.764 αιτήσεις για την κάλυψη 53 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.