Διπλή συνεδρίαση αύριο για το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2023 18:10 Διπλή συνεδρίαση αύριο για το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

Ειδική και τακτική συνεδρίαση…

Συνεδριάζει την Πέμπτη 08 Ιουνίου 2023, στη Λαμία το περιφερειακό συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.

Η πρόσκληση είναι διπλή, καθώς στις 11:00’ το πρωί θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση και στις 12:00’ το μεσημέρι θ αακολουθήσει η τακτική συνεδρίαση με 36 συνολικά θέματα.

Η ειδική συνεδρίαση περιλαμβάνει ένα και μοναδικό θέμα, αυτό της «Εκλογής τακτικού μέλους για την κάλυψη κενωθείσας θέσης της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». Πρόκειται για την αντικατάσταση του αείμνηστου Τάσου Χρονά.

Θα ακολουθήσει, όπως σημειώσαμε η τακτική συνεδρίαση με 36 θέματα, ενώ θα προηγηθεί:

«Απολογισμός των συμμετοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις Επιχειρηματικές Εκθέσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού σύμφωνα με το Πρόγραμμα έτους 2022 και σε λοιπές δράσεις επιχειρηματικότητας, απολογιστικά στοιχεία αδειών πλανόδιου εμπορίου (ανανεώσεις και δραστηριοποιήσεις) και παρατάσεις Εθνικού Ενιαίου Πλαισίου Λειτουργίας καταστημάτων κάθε είδους. »

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο

Επικύρωση πρακτικών της 5ης ειδικής συνεδρίασης της 04.04.2023 και της 6ης τακτικής συνεδρίασης της 04.04.2023, του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Νικολάου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 2ο

Έγκριση κάλυψης δαπάνης συμμετοχής τέκνων του προσωπικού της ΠΕ Ευβοίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2023.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας

Θέμα 3ο

Έγκριση - καθορισμός διαδικασίας για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π. Ε. Ευρυτανίας Περιφέρειας - Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2023.

Εισηγητής: κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.

Θέμα 4ο

Έγκριση - καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π.Ε. Φωκίδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2023.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Δελμούζος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας.

Θέμα 5ο

Έγκριση - καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2023.

Εισηγητής: κ. Ηλίας Σανίδας, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας

Θέμα 6ο

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Φθιώτιδας, κατά την θερινή περίοδο.

Εισηγητής: κ. Ηλίας Σανίδας, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας.

Θέμα 7ο

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας.

Εισηγητής: κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.

Θέμα 8ο

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας) κατά την περίοδο 2023-2024.

Εισηγητής: κ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας.

Θέμα 9ο

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) για απασχόληση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας) κατά την περίοδο 2023-2024.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας.

Θέμα 10ο

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας) κατά την περίοδο 2023-2024.

Εισηγητής: κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.

Θέμα 11ο

Έγκριση ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2017 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Εισηγητής: κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.

Θέμα 12ο

Έγκριση ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Εισηγητής: κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας

Θέμα 13ο

5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Εισηγητής: κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.

Θέμα 14ο

Έγκριση 5ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2023.

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 15ο

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε οδικό τμήμα της επαρχιακής οδού υπ’ αρ. 34 (Σχηματάριον - Βαθύ -  Χάλια - διά παραλίας Αυλίδος και Γερακίου), αρμοδιότητας ΠΕ Εύβοιας, για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ Ε.Ε.Λ.».

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας

Θέμα 16ο

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας τεσσάρων οχημάτων μέσω λειτουργικής χρονομίσθωσης (LEASING) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ευρυτανίας, λόγω τροποποίησης της σχετικής σύμβασης.

Εισηγητής: κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.

Θέμα 17ο

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών της τροποποιημένης σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας

Θέμα 18ο

Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ – (Τροποποίηση/ Παράταση Συμβάσεων).

Εισηγητής: κ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας

Θέμα 19ο

Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 96276/2990/27-05- 2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022- 2023.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας..

Θέμα 20ο

Έγκριση Παράτασης 1ου παραδοτέου της σύμβασης «Εκπόνηση διαγνωστικής μελέτης για την πιλοτική εφαρμογή αναπτυξιακής παρέμβασης στον κλάδο της κτηνοτροφίας στην Π.Ε. Βοιωτίας» με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, χωρίς να αλλοιώνονται οι λοιποί όροι της σύμβασης.

Εισηγητής: κ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας

Θέμα 21ο

Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου της με αριθμ. πρωτ. 280122/13-12-2022,  ΑΔΑΜ: 22SYMV011830808 σύμβασης Παροχής Συνοδευτικών μέτρων/δράσεων της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Εύβοιας.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας.

Θέμα 22ο

Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης «Διαχείρισης Άρδευσης & Αντιπλημμυρικής Προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου 2022-2024».

Εισηγητής: κ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας

Θέμα 23ο

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Συμπληρωματικά έργα Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων στην Τ.Κ. Φύλλων Δήμου Χαλκιδέων», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 24ο

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δελφών για το έργο με τίτλο: «Διαμόρφωση Ακάλυπτου Χώρου Κτιρίου ‘’ΜΑΚΕΔΩΝ’’ Τ.Κ. Κίρρας» ορισμού μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 25ο

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.) για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και Τοποθέτηση Μεταλλικών Κερκίδων στο Γήπεδο Αφρατίου» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 26ο

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Δήμων Αλιάρτου-Θεσπιέων, Διστόμου-Αράχοβας-Αντικύρας, Θηβαίων,  Λεβαδέων, Ορχομενού και Τανάγρας, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συντηρήσεις μικρής κλίμακας σε σχολικές μονάδες της ΠΕ Βοιωτίας», ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 27ο

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.) και του Δήμου Χαλκιδέων για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Αντικατάσταση Συνθετικού Τάπητα Γηπέδου στην Θέση ‘’Νομαρχιακά’’ Δ.Κ. Νέας Αρτάκης» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 28ο

Έγκριση 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας (ΔΑΑ) για την πράξη με τίτλο: «Κατασκευή δύο γηπέδων τέννις στην περιοχή ΜΟΜΑ Δ.Ε. Αράχοβας».

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 29ο

Έγκριση ανάκλησης της υπ. αριθμ. 1537/8-11-2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής της ΠΣτΕ, καθώς και έγκρισης νέου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας για το έργο:  «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 30ο

Αντικατάσταση μέλους Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας από την παράταξη «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος».

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 31ο

Αντικατάσταση μέλους Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας από την παράταξη «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος».

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 32ο

Αντικατάσταση μέλους Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας από την παράταξη «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος».

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 33ο

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 124/7-9-2022 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας περί ορισμού εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας “Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α” από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

Εισηγητής:

κ. Ηλίας Σανίδας, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας

Θέμα 34ο

Επιλογή μελών Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 35ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π) ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε» «CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π) ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. από 2545/10-10-2022 (ΦΕΚ:5361/B/2022) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ την ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER  (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2023-2027

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 36ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «CLLD/LEADER  ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ & ΣΚΥΡΟΥ» ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. από 2545/10-10-2022  (ΦΕΚ:5361/B/2022) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER  (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2023-2027. ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΝ «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ CLLD-LEADER Ν ΕΥΒΟΙΑΣ & ΣΚΥΡΟΥ 2023-  2027 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ″ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. - ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.- ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π)

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

 

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση