107 μόνιμες θέσεις στη Φθιώτιδα ανταποδοτικού χαρακτήρα

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 09:01 107 μόνιμες θέσεις στη Φθιώτιδα ανταποδοτικού χαρακτήρα

Από τις 8.845 που εγκρίθηκαν σε όλη τη χώρα…

Με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ θα καλυφθούν οι 8.845 θέσεις που εγκρίθηκαν από τοους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κάλυψη θέσεων ανταποδοτικού χαρακτήρα στους Δήμους όλης της χώρας.

Από αυτές οι 107 είναι στη Φθιώτιδα με τις περισσότερες από αυτές (69) να είναι στο Δήμο Λαμιέων.

Και αναλυτικά:

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΥΕ 2 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕ 1 ΟΔΗΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕ 1 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ - ΣΥΝΟΛΟ  4

Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΠΕ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΠΕ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΠΕ 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΠΕ 1 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΠΕ 1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΠΕ 1 ΧΗΜΙΚΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕ 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ 2 ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ 2 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ 2 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ 1 ΟΔΗΓΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΥΕ 4 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΤΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ - ΣΥΝΟΛΟ  24 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΕ 4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΕ 8 ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡ/ΡΩΝ-ΦΟΡΤΗΓΩΝ)

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΕ 4 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΥΕ 29 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ - ΣΥΝΟΛΟ  45

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΕ 2 ΟΔΗΓΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΕ 2 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΥΕ 2 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΕ 6 ΟΔΗΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΥΕ 12 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ - ΣΥΝΟΛΟ  24

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΥΕ 4 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΕ 2 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΕ 1 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΕ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΥΕ 1 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ - ΣΥΝΟΛΟ  10

Συνολικά οι προσλήψεις θα αφορούν πλήρωση συνολικά 8.045 κενών οργανικών θέσεων σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών και στην πρόσληψη συνολικά 800 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.

Δείτε  εδώ  όλες τις θέσεις.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση