Σεμινάρια για την Υποχρεωτική Πιστοποίηση Αγροτών στη Λαμία

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015 08:05 Σεμινάρια για την Υποχρεωτική Πιστοποίηση Αγροτών στη Λαμία

Με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013(ΦΕΚ 1883/Β/2013) των υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει θεσπιστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ).

Από τις 26 Νοεμβρίου 2015 η χρήση ή η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι αγρότες και οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων δεν θα μπορούν χωρίς πιστοποιητικό να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα για τις καλλιέργειες τους.

Για πληροφορίες, συμμετοχή στα σεμινάρια και στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση πιστοποιητικού παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Προσαρμοσμένη αναζήτηση