Η κατάσταση του Αστικού Οικισμού ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας στο Δήμο Λοκρών

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 03 Μαΐου 2023 21:38 Η κατάσταση του Αστικού Οικισμού ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας στο Δήμο Λοκρών

Από τον κ. Πάρη Αποστολάκη λάβαμε την παρακάτω καταγγελία την οποία και παραθέτουμε αυτούσια.

 Ακόμα και σήμερα προσπαθούν να παραπλανήσουν τους Οικιστές και Οικοπεδούχους του Οικισμού ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας 2-3 μέλη του ΔΣ ενός  Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος https://theologos-env.blogspot.com/, με την από 10/04/2023 επιστολή τους στο Site τους, ότι δήθεν ενδιαφέρονται για την ένταξη του Οικισμού στο Δήμο Λοκρών, για την επίλυση των προβλημάτων του. Ενώ στην αρχή της επιστολής αναφέρουν: << Όπως γνωρίζετε η μεταφορά του οικισμού στον Δήμο Λοκρών αποτελεί την σημαντικότερη επιδίωξή μας για την επιβίωσή του, διότι έτσι θα λυθεί οριστικά το θέμα της απρόσκοπτης υδροδότησής του, καθώς θα αντιμετωπισθούν και άλλα προβλήματα, όπως είναι η συντήρηση του οδικού δικτύου, η καθαριότητα κ.λ.π.>>

Στο τέλος αναφέρουν: <<Σας επισημαίνουμε, ότι η όποια ολιγωρία ή άρνηση θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση του συνεταιρισμού μας, δεδομένου πως αν μέχρι τέλους του έτους δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης του, το συμβούλιο θα πάψει να υφίσταται, χωρίς προοπτική περαιτέρω ανανέωσης της θητείας του, και με άμεση συνέπεια την διακοπή της υδροδότησης. ΚΑΝΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΥΣΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΞΟΥΝ ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΟΔΗΓΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.>> Δηλαδή συνεχίζουν να είναι αντίθετοι στην άμεση ένταξη του Οικισμού στο Δήμο Λοκρών, για να έχει πρόσβαση στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Δήμου, και ενδιαφέρονται μόνο για την ανανέωση της θητείας του συμβουλίου του συνεταιρισμού, για να μη διακοπεί η υδροδότηση και οδηγήσουν τον οικισμό στην καταστροφή. 

Επικαλούνται ως δικαιολογία: <<το θέμα προς επίλυση όλων των απαιτήσεων που υπάρχουν από πλευράς Δημοτικής Αρχής. Επειδή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται σημαντικά έξοδα (δικηγόροι, αγωγές, συμβόλαια μεταβίβασης, έλεγχοι στο υποθηκοφυλακείο και άλλα), παρακαλούνται όσοι εκ των οικιστών και οικοπεδούχων έχουν ανεξόφλητες υποχρεώσεις (ύδρευση και εισφορές), όπως σπεύσουν να τις εξοφλήσουν ή και να τις ρυθμίσουν σε δόσεις, ώστε να εξευρεθούν τα χρήματα που απαιτούνται.>>, ενώ γνωρίζουν, ότι οι προαναφερόμενες δαπάνες είναι υποχρέωση του Δήμου, στον οποίο θα παραχωρηθούν τα περιουσιακά στοιχεία του Οικισμού.

Τα υπόψη μέλη του Συλλόγου δεν γνωρίζουν, ότι η κακή κατάσταση του Οικισμού οφείλεται σε τρεις αιτίες? 1η.Η Διοίκηση και η Διαχείριση ενός Αστικού Οικισμού από τον Στρατό, από την Αθήνα με καταστατικό του 1968. 2η.Ένας Αστικός Οικισμός δεν επιτρέπεται να χρηματοδοτείται, για οποιαδήποτε δαπάνη του, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και 3η.Τα έσοδα του Οικισμού μόνο από λογαριασμούς ύδρευσης και εισφορές των οικιστών και οικοπεδούχων δεν επαρκούν για τις λειτουργικές του δαπάνες, όταν το ΔΣ του ΟΣΜΑΕΣ δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τους συνεταιρισμούς, να επιβάλλει εισφορές σε Οικιστές και Οικοπεδούχους του Οικισμού, που δεν είναι Συνεταίροι του Συνεταιρισμού. Πως θα λυθούν τα γνωστά σε όλους προβλήματα του Οικισμού και τα ζητήματα διαχειριστικής και οικονομικής φύσης, χωρίς χρηματοδότηση? 

Κατόπιν τούτων ο Οικισμός θα πρέπει να ενταχθεί άμεσα και πλήρως στο Δήμο Λοκρών, με τη διαδικασία της παρ. 11 και 14, του άρθρου 39, του Ν. 4030/2011(249Α'), με όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά του στοιχεία, αποθεματικό και αδιάθετα οικόπεδα, τα οποία μπορούν να μεταβιβαστούν - παραχωρηθούν στο Δήμο με μία συμβολαιογραφική πράξη, για να έχει πρόσβαση ο Οικισμός στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Δήμου, και για την κάλυψη της μικρής δαπάνης ένταξής του στο Δήμο, σε σχέση με τα πολλαπλά οφέλη που θα προκύψουν από την πρόοδο και ανάπτυξη της περιοχής και την καταπολέμηση της ανεργίας. Διαφορετικά ο Οικισμός θα υπαχθεί σε διαδικασία πτώχευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία για τους Αστικούς Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς. Αν συμβεί αυτό, την ευθύνη θα την έχουν τα υπόψη μέλη του ΔΣ του Συλλόγου, τα οποία κάθε χρόνο εμποδίζουν την ένταξη του Οικισμού στο Δήμο, με τις παρεμβάσεις τους. Γιατί, σύμφωνα με τη Νομοθεσία για τους Αστικούς Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς, δεν ζητούν με επιστολή τους από τα αρμόδια Υπουργεία και το Δήμο Λοκρών, την ένταξη του Οικισμού στο Δήμο?

Ο Δήμαρχος Λοκρών δεν έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τη Νομοθεσία για τους Αστικούς Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς, Ν.1667/1986 (196Α'), Ν.4030/2011(249Α'), άρθρο 39, κ.α., τα σχετικά ΠΔ και τον Κώδικα για τους ΟΤΑ, να αρνηθεί την ένταξη του Οικισμού στο Δήμο του, η οποία θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια, καθόσον τα έργα υποδομής του Οικισμού έχουν ολοκληρωθεί πριν μερικές δεκαετίες και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου και του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης. Η παρ. 11, του άρθρου 39, του Ν.4030/2011(249Α') αναφέρει ότι, <<όταν ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός έχει επιτελέσει το σκοπό του, μετά από δέκα έτη το ανώτατο όριο, οι εκτάσεις του και η ευθύνη συντήρησης των κοινοχρήστων χώρων και τεχνικών έργων περιέρχονται στον οικείο Δήμο>>. 

Σε περίπτωση εκκαθάρισης του Α' Προγράμματος ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας, την οποία υπόσχεται κάθε χρόνο το ΔΣ του ΟΣΜΑΕΣ, αλλά τελικά δεν εκτελεί, αυτή μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από τα δυο άλλα προγράμματα, Β' και Γ' του ΟΣΜΑΕΣ. Στην νέα έγκριση του καταστατικού του, (ΦΕΚ602Β'2021), στο άρθρο 22, αναφέρεται επίσης, ότι: <<ο ΟΣΜΑΕΣ υποχρεούται να εκκαθαρίσει αυτοτελώς κάθε πρόγραμμά του, εντός δεκαετίας από την ολοκλήρωση των έργων υποδομής του οικισμού.>>, με την επισήμανση, ότι από τότε έχουν περάσει μερικές δεκαετίες. Με την ένταξη του Οικισμού στο Δήμο Λοκρών, εκτός των άλλων, θα μεταβιβαστούν σ' αυτόν οι υποχρεώσεις και οι οφειλές των οικιστών και οικοπεδούχων και ο Οικισμός θα αποκτήσει πρόσβαση στο νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Δήμου, το οποίο θα είναι μεγαλύτερο από το τωρινό. Ο Δήμος εισπράττει ήδη τα ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ μέσω των λογαριασμών ΔΕΗ των οικιστών. 

Για τους παραπάνω λόγους 3.500 περίπου Οικογένειες Οικιστών και Οικοπεδούχων στον Αστικό Οικισμό ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας, αιτούν την ένταξή του στο Δήμο Λοκρών.

Ευχαριστούμε   

Με εκτίμηση
Αποστολάκης Πάρης

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση