Υλοποίηση Προγράμματος Erasmus+ στη Λαμία

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 02 Ιουλίου 2019 20:04 Υλοποίηση Προγράμματος Erasmus+ στη Λαμία

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από τη Δευτέρα 24-06-2019 μέχρι και την Παρασκευή 28-06-2019 οι εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος «ERASMUS+/ – Δράση ΚΑ2 «Στρατηγικές Συμπράξεις για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών» με αριθμό σύμβασης  2018-1-ES01-KA201-049937 και τίτλο :“Εποπτεύοντας τα σχολεία τον 21ο αιώνα: ψηφιακά εργαλεία και σχέδια βελτίωσης”.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Στερεάς Ελλάδας, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Εξτρεμαδούρα της Ισπανίας, που είναι και ο Συντονιστής του προγράμματος, το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου (Ιρλανδία) και το Πανεπιστήμιο της Σόφιας (Βουλγαρία). Οι εργασίες του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου “Samaras Hotel” με τη συμμετοχή Στελεχών της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας.

Το κεντρικό θέμα ήταν η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, η σημασία και οι ποικίλοι τρόποι εφαρμογής της στις ευρωπαϊκές χώρες, όπως ο συνδυασμός αυτοαξιολόγησης και εποπτείας, η αλληλοαξιολόγηση ομοτίμων, η Πολυκεντρική Εποπτεία σε εκπαιδευτικά δίκτυα. Επιπλέον, έμφαση δόθηκε στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ως προς την καλλιέργεια κουλτούρας αυτοαξιολόγησης και τον εμπνευσμένο σχεδιασμό για τη βελτίωση, θέτοντας εφικτούς και μετρήσιμους στόχους για συγκεκριμένους τομείς δράσης και αναπτύσσοντας κριτήρια αξιολόγησης της επίτευξης. Ο αναστοχασμός επί του θεωρητικού πλαισίου υποστηρίχθηκε από εργαστήρια, στα οποία συμμετείχαν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, οι Διευθυντές σχολικών μονάδων και οι εκπαιδευτικοί της πράξης, και τα οποία αφορούσαν την ανάπτυξη σχεδίων βελτίωσης κατόπιν διαδικασίας αυτοαξιολόγησης κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα μοντέλα.

Πέραν του εκπαιδευτικού και επιστημονικού χαρακτήρα του προγράμματος, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας φρόντισε για την άριστη φιλοξενία, περιήγηση και αναψυχή των φιλοξενουμένων εταίρων. Καθημερινά, μετά τη λήξη των εργασιών του σεμιναρίου, πραγματοποιούνταν επισκέψεις και ξεναγήσεις σε χώρους αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας εκφράζει θερμές ευχαριστίες: α) στον Δήμο Λαμιέων για την άμεση ανταπόκριση και την καθοριστική συνεισφορά του στην υλοποίηση του σεμιναρίου, β) στον ΟΠΑΣΤΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την οικονομική υποστήριξη και αρωγή, γ) στους κυρίους Πέτρο Κουνούκλα, δρ. Αρχαιολογίας – Ανθρωπολογίας, και Φάνη Σμάνη, πρόεδρο του Σ. Ε. Α. Φ. και υπεύθυνο του Κακογιάννειου Αστεροσκοπείου-Πλανητάριου-Αστεροσχολείου Υπάτης, για την εθελοντική προσφορά τους στην ξενάγηση των φιλοξενουμένων μας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας και στο Αστεροσχολείο Υπάτης και δ) τις Εφορείες Αρχαιοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση