Τον Ιούνιο οι αιτήσεις για τις θέσεις στο «Βοήθεια στο Σπίτι»

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020 11:52 Τον Ιούνιο οι αιτήσεις για τις θέσεις στο «Βοήθεια στο Σπίτι»

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη…

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο φύλλο 15 η προκήρυξη αριθμός 4Κ/2020 που περιγράφει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών).  

Πρόκειται για το γνωστό «Βοήθεια στο Σπίτι» με τις θέσεις ανά βαθμίδα εκπαίδευσης να έχουν ως εξής:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τριακόσιες εξήντα οκτώ (368) θέσεις.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), επτακόσιες τριάντα (730) θέσεις.

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εξακόσιες τριάντα τέσσερις (634) θέσεις.

Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), χίλιες εκατόν εβδομήντα επτά (1.177) θέσεις.

Για τη Φθιώτιδα έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ (2)

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (3)

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (6)

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ (8)

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ (1)

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (1)

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ (1)

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (1)

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2)

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (2)

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ (3)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ (1)

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (1)

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (1)

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (2)

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ (2)

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (4)

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (1)

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (2)

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ (3)

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ (2)

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (2)

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (3)

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ (5)

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (1)

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (1)

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (3)

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ (4)

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχει ως ακολούθως:

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 2 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 18 Ιουνίου2020 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 3 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προσαρμοσμένη αναζήτηση