Φροντίζουμε για την επιτυχία σας!

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015 08:30 Φροντίζουμε για την επιτυχία σας!

Το Φροντιστήριο ΚΛΑΣΣΙΚΟ στα 14 χρόνια της λειτουργίας του έχει οδηγήσει πολλούς μαθητές στο δρόμο της επιτυχίας με βασικούς άξονες. i) τη συστηματική διδασκαλία ii) τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης του μαθητή (από τις μικρότερες Γυμνασιακές τάξεις έως και την Γ΄ Λυκείου) με τακτικά και προγραμματισμένα Τest - Διαγωνίσματα - Επαναληπτικά Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε. iii) την ομοιογένεια των τμημάτων, και iv) την ενίσχυση των δυνατοτήτων του κάθε μαθητή χωριστά, τόσο της Θεωρητικής Κατεύθυνσης (στα μαθήματα των Αρχαίων - Λατινικών - Ιστορίας - Λογοτεχνίας), όσο και των άλλων επιστημονικών πεδίων στο μάθημα της Έκθεσης.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση