Στερεά: Επιδοτήσεις 3.800.000€ για 7 νέες επενδύσεις συνολικού ύψους 15.000.000€

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 02 Μαρτίου 2022 11:31 Στερεά: Επιδοτήσεις 3.800.000€ για 7 νέες επενδύσεις συνολικού ύψους 15.000.000€

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού.

Επτά ακόμη επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 14.834.936,71€ υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  και εντάχθηκαν στο καθεστώς ενισχύσεων της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16, μετά τα 9 επενδυτικά σχέδια που ανακοινώθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού, και με βάση τα αποτελέσματα της σχετικής αξιολόγησης, εντάχθηκαν:

► 4 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 8.798.230,58 € στο καθεστώς ενίσχυσης της «Γενικής επιχειρηματικότητας» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 (7ος κύκλος). Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης (επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης) ανέρχεται στο ύψος των 2.118.338,39 €.

► 3 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 6.036.706,13 € στο καθεστώς ενίσχυσης της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του Α.Ν. 4399/2016 (5ος κύκλος). Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης (επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης) ανέρχεται στο ύψος του 1.658.499,95€.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης ατομικών αποφάσεων υπαγωγής στο καθεστώς ενισχύσεων. Όλοι όσοι κατέθεσαν επενδυτικά σχέδια μπορούν να ενημερωθούν από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τους, αλλά και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις, με τη χρήση του προσωπικού κωδικού τους, μέσω του οποίου υποβλήθηκε ηλεκτρονικά το αίτημα τους.

Μετά την υπογραφή των αποφάσεων ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε:

«Στηρίζουμε στην πράξη και με σοβαρές χρηματοδοτήσειςτηνεπιχειρηματικότητα,ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στη Στερεά Ελλάδα και να ενισχυθεί πραγματικά η περιφερειακή μας οικονομία.

»Σήμερα εντάσσουμε άλλα 7 επενδυτικά σχεδία στο καθεστώς ενίσχυσης της γενικήςεπιχειρηματικότηταςτου Αναπτυξιακού Νόμου. Θα επιχορηγηθούν με  3,8 εκατ. ευρώ περίπου,προκειμένουνα προχωρήσουν σε επενδύσεις συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ.

»Μαζί με το αντίστοιχο σύνολο της προηγούμενης εβδομάδας κλείνουμε έναν κύκλοεπιχορηγήσεων16 σχεδίων με 6,8 εκατ. ευρώ για επενδύσεις συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ. Ευχή και προσδοκία αυτά τα χρήματα να “πιάσουν τόπο” και να δημιουργήσουν εισόδημα που θα διαχυθεί στην περιφερειακή μας οικονομία».

Προσαρμοσμένη αναζήτηση