Eνημέρωση για την Έρευνα και την Καινοτομία στη Λαμία

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 01 Απριλίου 2023 09:02 Eνημέρωση για την Έρευνα και την Καινοτομία στη Λαμία

Στη Λαμία βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο συμπατριώτη μας Γ.Γ. Έρευνας και Καινοτομίας Θανάσης Κυριαζής - Τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών που χαιρέτισε την ημερίδα.

Με τον Χρήστο Σταϊκούρα να συγχαίρει τον Γ.Γ. Έρευνας και Καινοτομίας, τον συμπατριώτη μας κ. Θανάση Κυριαζή, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην πόλη της Λαμίας ξεκίνησε η συνάντηση ενημέρωσης των φορέων για τα προγράμματα «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Τις τελευταίες δεκαετίες η επιστήμη τεκμηρίωσε, ισχυρά, ότι βασικός προσδιοριστικός παράγοντας σε αυτή την καίριας σημασίας διαδικασία, αποτελεί η έρευνα & ανάπτυξη, συμπληρωματικά με την καινοτομία.

Και να την κάνουμε με ισχυρή βούληση, με σχέδιο, με σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, με κουλτούρα συνεργασιών και με αποδοτική αξιοποίηση των ιδιωτικών, εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Οι σπατάλες, τέρμα…είπε μεταξύ άλλων ο Υπουργός.

Τους επιχειρηματίες,  τους φορείς της πόλης αλλά και την Εκπαιδευτική Κοινότητα, ενημέρωσαν το μεσημέρι της Παρασκευής 31 Μαρτίου 2023 ο  Υπουργός  Οικονομικών  Χρήστος Σταϊκούρας,  ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Αθανάσιος Κυριαζής  σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις  του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  στην  Λαμία.

Ο κος Κυριαζής  μας ενημέρωσε για την Elevate Greece Α.Ε., τα προγράμματα που διαχειρίζονται, τις νέες start up με πρωτοποριακές ιδέες επιχειρήσεις κ.ά

Είναι μία δράση στρατηγικής σημασίας του Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ», του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, η οποία σχεδιάστηκε ως μετεξέλιξη της επιτυχημένης Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, αξιοποιώντας την εμπειρία και τα διδάγματα που αποκομίστηκαν.  Εντάσσεται στην Στρατηγική Προτεραιότητα (Άξονα) 1 «Ενίσχυση της έρευνας και της Καινοτομίας» και στον Ειδικό Στόχο 1.1. «Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών (ΕΤΠΑ)», και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) θα συνεχίσει τη διαχείριση της Δράσης ως Ενδιάμεσος Φορέας και στη νέα προγραμματική περίοδο.

Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), και ερευνητικούς οργανισμούς. Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας.

Στόχοι της δράσης:

Παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, με έμφαση στις ΜμΕ.
Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση.
Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας.
Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και ενδυνάμωση του εξαγωγικού προφίλ στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού.
Απασχόληση επιστημονικού δυναμικού υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης (Brain Gain).
Σύνδεση του ακαδημαϊκού με τον παραγωγικό τομέα.

Έτοιμο το νέο πρόγραμμα 

250 νέες λοιπόν επιχειρήσεις, 60 εκατομμύρια από προγράμματα ΕΣΠΑ, 660 νεοφυες έχουν ήδη επιχορηγηθεί με πάνω από 40 εκατομμύρια!

Μέσα σε δύο χρόνια, είχαμε πιστοποιήσεις των παραπάνω επιχειρήσεων με απλό τρόπο, σχεδόν με  μια απλή υπογραφή, τόνισε ο κος Κυριαζής!

Προγράμματα για τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, από τις 5500αιτήσεις διαφόρων επιχειρήσεων, εγκρίθηκαν 1550!!! Προσπάθεια για σύζευξη και ενίσχυση Μ.μ επιχειρήσεων, φορολογικά κίνητρα και κατάργηση Πόθεν Εσχες των αξιολογιτών από τα ξένα Πανεπιστήμια για να ξεκολλήσουν οι διαδικασίες!

Ιδιωτική χρηματοδότηση έως 100% με κίνητρο το αφορολόγητο της προσφοράς!

Τέλος όσον αφορά τη Στερεά είχαμε 80 έργα, 57 εκατομμύρια με δημόσια χρηματοδότηση αλλά δυστυχώς μόνο τρεις εταιρείες στη Elevate

Και όπως συνέχισε ο κος Κυριαζής: Το ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ μπορεί να ολοκληρώνεται στις 31/12 αλλά είναι ήδη έτοιμο το νέο πρόγραμμα, με πάνω από 200 εκατομμύρια και αυτή τη φορά θα χρηματοδοτηθούν και μεγάλες επιχειρήσεις!

Ο χαιρετισμός του Χρήστου Σταϊκούρα

Κυρίες και Κύριοι,

Θέλω να συγχαρώ τους συντελεστές της σημερινής εκδήλωσης και να καλωσορίσω τον Γ.Γ. Έρευνας και Καινοτομίας, τον συμπατριώτη μας κ. Θανάση Κυριαζή, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εδώ, στη Λαμία.

Φίλες και Φίλοι,

Διαχρονικά, ένα από τα κεντρικά προβλήματα που απασχολούν τον άνθρωπο είναι ο προσδιορισμός των παραγόντων που επιδρούν στον ρυθμό αύξησης του συνολικού πλούτου ενός κοινωνικού συνόλου, δηλαδή στον ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας του, κατά προέκταση στην ανάπτυξη, και πιο σύγχρονα στη βιώσιμη, την αειφόρο ανάπτυξή του.

Τις τελευταίες δεκαετίες η επιστήμη τεκμηρίωσε, ισχυρά, ότι βασικός προσδιοριστικός παράγοντας σε αυτή την καίριας σημασίας διαδικασία, αποτελεί η έρευνα & ανάπτυξη, συμπληρωματικά με την καινοτομία.

Στη χώρα μας γίνεται προσπάθεια να καλύψουμε το χάσμα που υπήρχε στις επιδόσεις μεταξύ αυτής και άλλων χωρών.

Εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε αρχίσει να βελτιώνουμε τις επιδόσεις μας τόσο στη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα, όσο και στην πειραματική ανάπτυξη και την καινοτομία.

Όμως, να μην αυταπατώμεθα, έχουμε πολλή δουλειά ακόμη να κάνουμε.

Και ακόμη περισσότερη πρέπει να κάνουμε στην περιοχή μας.

Και πρέπει να την κάνουμε όλοι μαζί: Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Ανεξάρτητοι Ερευνητές, Επιχειρήσεις, Πολιτικοί.

Και να την κάνουμε με ισχυρή βούληση, με σχέδιο, με σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, με κουλτούρα συνεργασιών και με αποδοτική αξιοποίηση των ιδιωτικών, εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Οι σπατάλες, τέρμα.

Φίλες και Φίλοι,

Κλείνοντας να σημειώσω ένα ελπιδοφόρο παράδειγμα που εξελίσσεται στην Πατρίδα μας με συμμετοχή της περιοχής μας.

Εδώ και τρία περίπου χρόνια, μαζί με συμπατριώτες, διατυπώσαμε το όραμα:

Η Ελλάδα να καταστεί σχεδιαστής και παραγωγός αυτόνομων εναέριων οχημάτων (drone).

Προς τούτο, φέραμε σε επαφή την ΕΑΒ, με 4 πανεπιστήμια της χώρας και, δουλεύοντας συνεργατικά, εκπονήσαμε τα δύο προγράμματα «Αρχύτας» και «Γρύπας», τα οποία χρηματοδοτούμε με εθνικούς πόρους.

Η υλοποίηση των εθνικής σημασίας προγραμμάτων είναι σε θετική εξέλιξη.

Σημειώνω τη συμμετοχή και στα δύο προγράμματα στελεχών της Σχολής Θετικών Επιστημών της Λαμίας.

Άρα, η Λαμία μπήκε ουσιαστικά στον εθνικό χάρτη συνεργασίας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με τη Βιομηχανία.

Δηλαδή, η Ελλάδα αλλά και η Λαμία δοκιμάζουν, αλλά και δοκιμάζονται.

Είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε.

Όπως ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε και σε όσα θα σας προτείνει ο συντοπίτης μας Καθηγητής και Γενικός Γραμματέας, Θανάσης Κυριαζής.

Κλείνω με την έκφραση της βεβαιότητας ότι η προσπάθεια θα συνεχισθεί, θα επεκταθεί και θα ενταθεί.

Η πατρίδα, και η ιδιαίτερη πατρίδα μας, το δικαιούνται και το απαιτούν.

Εμείς οφείλουμε να ανταποκριθούμε.

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση