Κατά της εγκατάστασης και λειτουργίας Σταθμού Εκφόρτωσης LNG στον Παγασητικό ΕΔΙΠ και ΕΣΔ-ΠΘ

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 07 Δεκεμβρίου 2023 16:41 Κατά της εγκατάστασης και λειτουργίας Σταθμού Εκφόρτωσης LNG στον Παγασητικό ΕΔΙΠ και ΕΣΔ-ΠΘ

Τι κατέθεσαν στη δημόσια διαβούλευση και τι λένε για τη ΜΠΕ. Μεγάλη συναυλία ενάντια στο LNG την Παρασκευή 8/12 στις 18:30 στο Ηρώο και στο Συλλαλητήριο το Σάββατο 9/12 στις 12:30 στο Ηρώο …

Με ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων τόσο ο Ενιαίος Σύλλογος Διδασκόντων (ΕΣΔ-ΠΘ) όσο και ο Σύλλογος Μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΔΙΠ-ΠΘ), τάσσονται κατά της εγκατάσταση και λειτουργίας Νέου Σταθμού Εκφόρτωσης Υγροποιημένου Αερίου (LNG) στον Παγασητικό κόλπο.

Όπως αναφέρει ο ΕΔΙΠ-ΠΘ οι λόγοι της αντίθεσης είναι τόσο περιβαλλοντικοί, όσο και ασφαλείας. Πιο συγκεκριμένα:

- Το αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα τόσο κατά τη φάση της κατασκευής όσο και της λειτουργίας αναμένεται υψηλό.

      • Τόσο η χρήση χημικών στον ίδιο τον σταθμό για επεξεργασία και συντήρηση, όσο και από τη ναυσιπλοΐα φορτηγών πλοίων LNG. Για τον λόγο αυτό η διεθνής πρακτική επιβάλει την κατασκευή τέτοιων σταθμών σε ανοιχτή θάλασσα, ώστε οι επιπτώσεις της ρύπανσης να μειώνονται.

     • Η ρύπανση εξαιτίας της λειτουργίας του σταθμού καθώς και της αυξημένης κίνησης δεξαμενόπλοιων LNG εντός του Παγασητικού αναμένεται να επιβαρύνει την ήδη επιβαρυμένη ατμόσφαιρα της περιοχής του Βόλου ισοδύναμα με εισαγωγή στο σύστημα 700,000 αυτοκινήτων.

- Αν και σε παρόμοιες κατασκευές το τεχνολογικό επίπεδο είναι υψηλό, εντούτοις η πιθανότητα ατυχημάτων εξακολουθεί να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη λήψη αποφάσεων, καθώς ο χειρισμός κρυογονικά υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι εξαιρετικά επικίνδυνος από τη φύση του. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να αποκλείσει την περίπτωση καταστροφικού ατυχήματος, είτε από τεχνική βλάβη, είτε από φυσική καταστροφή, είτε από ανθρώπινη αμέλεια. Πληθώρα παραδειγμάτων υπάρχουν στη σχετική βιβλιογραφία και το γεγονός ότι ο Παγασητικός κόλπος είναι σεισμογενής περιοχή λειτουργεί μόνο επιβαρυντικά. Ως πρόσφατο παράδειγμα αρκεί να αναφερθεί ότι ο λόγος για τον οποίο προσφάτως μειώθηκε η παραγωγή LNG στις ΗΠΑ με συνακόλουθες επιπτώσεις στις προμήθειες της Ε.Ε. (κάτι που απασχόλησε τη δημοσιότητα) ήταν οι καταστροφικές πυρκαγιές που ξέσπασαν τον Ιούνιο στις εγκαταστάσεις LNG της Freeport στο Τέξας.

- Τέλος, σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας κανείς δεν μπορεί να μη λάβει υπόψη ζητήματα ασφάλειας από σκόπιμες δολιοφθορές. Πέραν πάσης αμφιβολίας, η κατασκευή σταθμού LNG τόσο κοντά σε κατοικημένες ακτές και σε απόσταση στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί φορητός οπλισμός, δημιουργεί μία διαρκή πηγή ανασφάλειας έναντι όχι μόνο σύνθετων υβριδικών απειλών αλλά και έναντι τυφλών τρομοκρατικών χτυπημάτων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η διεθνής πρακτική επιβάλει την κατασκευή τέτοιων σταθμών σε μεγάλη απόσταση από τις ακτές και σε ανοιχτή θάλασσα. Ενδεικτικά ο αντίστοιχος σταθμός στην Αλεξανδρούπολη κατασκευάστηκε σε απόσταση 10 χλμ. από την πλησιέστερη ακτή και 17 χλμ. από το λιμάνι της πόλης.

«Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καλούμε την οργανωμένη Πολιτεία να μην προχωρήσει με τη χωροθέτηση του σταθμού LNG εντός του Παγασητικού και πλησίον της ακτογραμμής. Η συγκεκριμένη απόφαση θα αναρτηθεί στη σχετική διαβούλευση για την ΜΠΕ», αναφέρει ο ΕΔΙΠ-ΠΘ.

Ο Σύλλογος επίσης αποφάσισε να συνεχίσει να προσφέρει τεχνική υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα του LNG, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στον Σύλλογο Προστασίας του Παγασητικού Κόλπου και στην σύνοδο των Επιστημονικών Φορέων Μαγνησίας.

Στη δημόσια διαβούλευση

Από την πλευρά του ο Σύλλογος Μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση συναδέλφων τους, εξειδικευμένων σε περιβαλλοντικά ζητήματα, που εξέτασαν την ΜΠΕ του έργου "Εγκατάσταση και λειτουργία Νέου Σταθμού Εκφόρτωσης Υγροποιημένου Αερίου (LNG) εντός του Παγασητικού Κόλπου", αποφάσισε ομόφωνα να δηλώσει δημόσια και να καταθέσει στη δημόσια διαβούλευση της Περιφέρειας Θεσσαλίας την αντίθεσή της σε σχέση με την υλοποίηση του έργου αυτού.

Διαβάστε το κείμενο που κατατέθηκε στην διαβούλευση:

«Η Γενική Συνέλευση των μελών Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση συναδέλφων εξειδικευμένων σε περιβαλλοντικά ζητήματα που εξέτασαν την ΜΠΕ του έργου "Εγκατάσταση και λειτουργία Νέου Σταθμού Εκφόρτωσης Υγροποιημένου Αερίου (LNG) εντός του Παγασητικού Κόλπου", αποφάσισε ομόφωνα να δηλώσει δημόσια και να καταθέσει στη δημόσια διαβούλευση της Περιφέρειας Θεσσαλίας την αντίθεσή της σε σχέση με την υλοποίηση του έργου αυτού.

Η απόφαση βασίστηκε στις παρακάτω επισημάνσεις επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:

Η μελέτη διασποράς αέριων ρύπων από τη λειτουργία της μονάδας αναδεικνύει τη μεγάλη αύξηση των συγκεντρώσεων Οξειδίων του Αζώτου ΝΟx, Μονοξειδίου του Άνθρακα CO και Αιωρούμενων Σωματιδίων - PM10, μελετώντας μία περιοχή έκτασης 20x20km με κέντρο το έργο. Παρά τη διαβεβαίωση των υπολογισμών του μοντέλου διασποράς για τη μη υπέρβαση των κρίσιμων για την ανθρώπινη υγεία και τη προστασία των οικοσυστημάτων ορίων, η επιβάρυνση είναι μεγάλη. Επίσης παρατηρείται ότι οι υπολογισμοί έχουν γίνει με χρήση μετεωρολογικών δεδομένων προηγούμενων ετών δίχως να λαμβάνεται υπόψη η κλιματική κρίση και τα ακραία φυσικά φαινόμενα που ήδη αυτή επιφέρει και στο μέλλον αναμένεται να πυκνώσουν.

Η μελέτη διασποράς του θορύβου της ΜΠΕ υπολογίζει μεγάλη επιβάρυνση των κατοικημένων περιοχών που σχεδόν αγγίζει τα επιτρεπόμενα όρια ηχορύπανσης και ας φαίνεται με τους υπολογισμούς του μοντέλου ότι δεν τα ξεπερνά.

Η σημαντικότατη μελέτη ασφαλείας παραδεχόμενη ότι κάνει συντηρητικές εκτιμήσεις, παρουσιάζει ακόμα και σε χάρτη ότι στη ζώνη των πολύ σοβαρών επιπτώσεων από πιθανό ατύχημα, όπου θα προκληθούν άμεσα θάνατοι από εισπνοή τοξικής ουσίας στο 50% του πληθυσμού και περισσότεροι από την ανάφλεξη των πάντων που θα προκληθεί, συμπεριλαμβάνεται όλος ο οικισμός του Σωρού. Στη δε ζώνη των σοβαρών επιπτώσεων, όπου θα προκληθούν θάνατοι στο 1% του πληθυσμού, σοβαροί τραυματισμοί και μη αναστρέψιμες βλάβες στον οργανισμό των κατοίκων, συμπεριλαμβάνεται όλος ο οικισμός της Κριθαριάς και σημαντικό τμήμα των Αλυκών. Στην ζώνη των μετρίων επιπτώσεων με πιθανά ανατάξιμες βλάβες από εισπνοή τοξικών ουσιών και πιθανά εγκαύματα 2ου βαθμού ανήκει όλος ο οικισμός του Μάραθου και το μεγαλύτερο μέρος των Αλυκών.

Δε μας πληροφορεί δε καθόλου για το ποια είναι η πιθανότητα πρόκλησης ενός τόσο τραγικού ατυχήματος. Αναφέρει μόνο περιπτώσεις ατυχημάτων προηγούμενων δεκαετιών με αιτία κυρίως την τεχνολογική αστοχία. Παράγοντες όπως η σεισμικότητα και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που αφορούν στην προτεινόμενη περιοχή απλώς αναφέρονται, χωρίς να μεταφράζονται σε αύξηση του κινδύνου όπως θα έπρεπε.

Επιτηδευμένη φαίνεται να είναι και η αναφορά για τοποθέτηση του έργου «στο παράκτιο μέτωπο μεταξύ των οικισμών Κριθαριά και Άγιος Στέφανος» χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένες αποστάσεις από τους οικισμούς αυτούς, όπως ορίζει ο νόμος, ενώ αναφέρονται συγκεκριμένες αποστάσεις από πιο απομακρυσμένους οικισμούς.

Η ΜΠΕ εξηγεί κατά την ανάλυση της λειτουργίας του προτεινόμενου έργου ότι για την αεριοποίηση του ΥΦΑ η προτεινόμενη τεχνολογία θέρμανσης είναι με τη χρήση θαλασσινού νερού, το οποίο μετά τη χρήση του θα απορρίπτεται και πάλι μέσα στον κόλπο με σημαντικά χαμηλότερη θερμοκρασία (5οC) και θα διαχέεται λόγω βάρους στον πυθμένα, ενώ από τη μονάδα συμπύκνωσης θα απορρίπτεται στη θάλασσα θερμότερο νερό (κατά 4οC) που θα διαχέεται στα επιφανειακά θαλάσσια στρώματα. Και ενώ στη μελέτη γίνεται μια εξαιρετικά σύντομη αναφορά για την επίπτωση που θα έχει η διαδικασία αυτή στα θαλάσσια οικοσυστήματα, απουσιάζει εντελώς η ανάλυσή της από το κεφάλαιο των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Επισημαίνεται επίσης ότι δεν υπάρχει καθόλου το κεφάλαιο των επιπτώσεων στα ύδατα, παρά μόνο ο τίτλος του!!! Ενώ ταυτόχρονα στη μελέτη για την αλιεία πληροφορούμαστε ότι ο Παγασητικός είναι μία ημιπροστατευόμενη περιοχή όπου ισχύει ακόμα και απαγόρευση συγκεκριμένων τύπων αλιείας για αποφυγή μείωσης του ευαίσθητου ιχθυοαποθέματος που πλήττεται από πολλούς παράγοντες.

Εντύπωση προκαλεί τέλος, το γεγονός ότι εναλλακτικές λύσεις χωροθέτησης εκτός Παγασητικού κόλπου και σε απόσταση ασφαλείας από κατοικημένες περιοχές δεν εξετάζονται, για ένα έργο που δεν αφορά στην περιοχή του Βόλου αλλά, όπως τονίζεται στους στόχους και στα οφέλη που αναλύονται στη ΜΠΕ, σε όλη την Ελληνική επικράτεια και στα Βαλκάνια κλπ. Μόνη αναφορά και απόρριψη γίνεται επί της χειρότερης λόγω εγγύτητας στον Βόλο εναλλακτικής χωροθέτησης στη θέση Πευκάκια.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καλούμε την οργανωμένη Πολιτεία να μην προχωρήσει με τη χωροθέτηση του σταθμού LNG εντός του Παγασητικού και πλησίον της ακτογραμμής.»

Τέλος ο ΕΣΔ-ΠΘ καλεί τα μέλη του αλλά κι και όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα σε μαζική συμμετοχή στη Συναυλία ενάντια στο LNG την Παρασκευή 8/12 στις 18:30 στο Ηρώο και στο Συλλαλητήριο το Σάββατο 9/12 στις 12:30 στο Ηρώο.

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση