Ενιαίος Σύλλογος Διδασκόντων Π.Θ.: Απογοήτευση το νομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμια

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024 21:09 Ενιαίος Σύλλογος Διδασκόντων Π.Θ.: Απογοήτευση το νομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμια

Συμμετέχουν στην απεργία…

Διαβάστε την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων (ΕΣΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχετικά με το σχέδιο νόμου για τα Πανεπιστήμια.

«Ο Ενιαίος Σύλλογος Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την γνωστοποίηση του περιγράμματος του επικείμενου νομοσχεδίου αντέδρασε και αντιδρά και σήμερα με την κατάθεση του σχεδίου νόμου. Το νομοσχέδιο αποτελεί μία ακόμη απογοήτευση για την ακαδημαϊκή κοινότητα. Οι προσδοκίες της ακαδημαϊκής κοινότητας ήταν ότι η Πολιτεία θα ενισχύσει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο γιατί είναι φορέας της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας μας.

Η ακαδημαϊκή κοινότητα όλες αυτές τις εβδομάδες (πιστή στην επιστημονική μέθοδο) παραθέτει στοιχεία, μελέτες, δεδομένα από την Ελλάδα και το εξωτερικό προσπαθώντας να επικοινωνήσει στην Κυβέρνηση τη λάθος προσέγγιση της. Παρά την επιστημονική τεκμηρίωση, η Κυβέρνηση υπηρετώντας, στην καλύτερη περίπτωση ιδεοληψίες και στη χειρότερη συμφέροντα, συνεχίζει να υπονομεύει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Ειδικότερα:

• Οι διατάξεις του Δ Μέρους του σχεδίου νόμου προσκρούουν  στα άρθρα 5, 6 και 8 του άρθρου 16 του Συντάγματος και επιχειρείται η παραβίαση τους. Ειδικότερα, το άρθρο 5 παραβιάζεται σε δύο σημεία. Το ένα αφορά την αποκλειστική  παροχή ανώτατης εκπαίδευσης από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και το δεύτερο αφορά την λειτουργία αυτών με πλήρη αυτοδιοίκηση. Η περιγραφή των ΝΠΠΕ δεν προβλέπει ακαδημαϊκά όργανα με αποφασιστική αρμοδιότητα παρά μόνο με συμβουλευτική. Το άρθρο 6 ορίζει ότι οι καθηγητές των πανεπιστημίων και το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό είναι δημόσιοι λειτουργοί. Τέλος, στο άρθρο 8 υπογραμμίζεται ότι η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται. Συνεπώς, οι διατάξεις του Δ Μέρους, εφόσον ψηφιστούν, υπονομεύουν την κανονιστική ισχύ του Συντάγματος και θα πρέπει να αποσυρθούν άμεσα από το προς ψήφιση νομοσχέδιο.

• Το νομοσχέδιο δεν επιβάλλει κανέναν ακαδημαϊκό έλεγχο στα ΝΠΠΕ, παρά μόνο προσχηματική αξιολόγηση από την ΕΘΑΕΕ, θέτοντας πολύ χαλαρά κριτήρια ίδρυσης και ακαδημαϊκής λειτουργίας τους. Επομένως, η υπόσχεση για «αυστηρά κριτήρια» στα ΝΠΠΕ είναι κενή περιεχομένου.

• Δίδεται η δυνατότητα εξαγωγής των κερδών στο μητρικό ίδρυμα, επομένως ο όρος «μη κερδοσκοπικά» είναι παραπλανητικός.

• Ενισχύει τις ανισότητες καθώς τα ΝΠΠΕ θα είναι προσβάσιμα μόνο σε αυτούς που θα έχουν οικονομική δυνατότητα και όχι ακαδημαϊκή.

• Με τα άρθρα 45, 46 και 48 στο Μέρος Γ δύναται η εκχώρηση πλήθους αρμοδιοτήτων από τα συλλογικά όργανα στα αντίστοιχα μονοπρόσωπα όργανα, καθιστώντας ακόμη λιγότερο δημοκρατικές τις συνθήκες λήψης αποφάσεων σε σχέση με τον 4957/2022 όπου η Γενική Συνέλευση του ΕΣΔ είχε χαρακτηρίσει ως συγκεντρωτικό.

• Επίσης, στα Άρθρα 90 και 91 στο Μέρος Γ, γίνεται μία προσπάθεια μείωσης της οριζόντιας χρηματοδότησης των πανεπιστημίων αφού μειώνεται το ποσοστό της τακτικής χρηματοδότησης με αντικειμενικά κριτήρια από 80% σε 70%, και αντίστοιχα αυξάνεται το ποσοστό που κατανέμεται με δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων από 20% σε 30%. Κινδυνεύει επομένως να μεγαλώσει η ψαλίδα στις διαφορές χρηματοδότησης μεταξύ των πανεπιστημίων ανάλογα με τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων, τιμωρώντας τα ιδρύματα που δεν τα πήγαν καλά σε αυτούς. Θεωρούμε ότι η αξιολόγηση στη βάση επιτευγμάτων μέσα σε μία συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση των δημοσίων ιδρυμάτων είναι άδικη και θα βλάψει πρωτίστως τα περιφερειακά πανεπιστήμια.

• Με το Άρθρο 122, εισάγει νέες δομές που ως στόχο έχουν την εκμετάλλευση από τρίτους των πόρων του Δημόσιου Πανεπιστημίου.

• Με το Άρθρο 13 και 16 του Μέρους Β, ανοίγει ο δρόμος για τη θεσμοθέτηση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ΚΑΙ στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, προνόμιο που μέχρι τώρα είχε κατ’ εξαίρεση το ειδικού σκοπού ΕΑΠ.

• Διαμορφώνει επομένως ένα πλαίσιο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα επιφέρει σημαντική υπαναχώρηση στα επιτεύγματα του Δημόσιου Πανεπιστημίου.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι το κατατεθέν νομοσχέδιο,  όσες φορές και αν επικαλείται το Σύνταγμα, δεν μπορεί να πείσει κανέναν, πόσο μάλλον εμάς τους δημόσιους λειτουργούς ότι δεν είναι αντισυνταγματικό. Επιπρόσθετα όμως, ακόμη και εάν οι αντισυνταγματικές του διατάξεις αφαιρεθούν και δεν ιδρυθούν ιδιωτικά  «Πανεπιστήμια»/παραρτήματα, οι υπόλοιπες διατάξεις του είναι επίσης απαράδεκτες, καθώς αλλάζουν την φυσιογνωμία του Δημοσίου Πανεπιστημίου.

Ως Ενιαίος Σύλλογος Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τασσόμαστε με τις ομόφωνες αποφάσεις της ΠΟΣΔΕΠ και ζητάμε :

• Την άμεση απόσυρση του σχεδίου νόμου

• Την έναρξη μιας ουσιαστικής διαβούλευσης για

o Την ουσιαστική ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές του Δημόσιου Πανεπιστημίου

o Την ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης της δημόσιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, πάνω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο

o τη θεσμική θωράκιση των δημοκρατικών λειτουργιών και του αυτοδιοίκητου.

Καλούμε το Συμβούλιο Διοίκησης να πάρει θέση ως προς το επικείμενο σχέδιο νόμου εφόσον με το θεσμικό του ρόλο θα φέρει ακέραιη την ευθύνη των συνεπειών της εφαρμογής του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε ότι αφορά τη διαφαινόμενη μείωση των χρηματοδοτήσεων των Α.Ε.Ι. με την εισαγωγή της νέας ποσόστωσης 70%-30% και τα τεράστια προβλήματα που μπορεί αυτό να προκαλέσει όπως την αρνητική αλλαγή στις επιδόσεις του Π.Θ. σε εθνικές και διεθνείς κατατάξεις αξιολογήσεων, με την συνεπακόλουθη συρρίκνωση και υποβάθμιση των υποδομών, του υλικο-τεχνικού εξοπλισμού, τη μη δυνατότητα στελέχωσης του, ώστε να εκτελείται άρτια το διδακτικό, επιστημονικό και ερευνητικό έργο.  Οι παραπάνω επιπτώσεις φέρνουν, σύμφωνα με την κείμενη και επικείμενη νομοθεσία, περαιτέρω υποχρηματοδότηση και υποβάθμιση του συνόλου της ακαδημαϊκής λειτουργίας του. Το Συμβούλιο Διοίκησης, μέσα από τις αυξημένες αρμοδιότητές του, όπως προσδιορίστηκαν από τον νόμο 4957/2022 (Κεραμέως), θα φέρει πολύ μεγαλύτερες ευθύνες εάν δεν σταθεί εμπόδιο σε κάθε πιθανή παρεμπόδιση των προοπτικών ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του τρίτου μεγαλύτερου πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Διότι πρωτίστως οι διαφαινόμενες μεταρρυθμίσεις που εισαγάγει το σχέδιο νόμου πλήττουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια και κατά συνέπεια τον πολιτειακό τους ρόλο ως πυλώνων οικονομικής, γνωσιακής και πολιτιστικής ανάπτυξης της ελληνικής και ευρωπαϊκής περιφέρειας, ρόλος που προστατεύεται από το Σύνταγμα της Ελλάδας αλλά και τις διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει η χώρα στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η διαφύλαξη του αυτοδιοίκητου των Α.Ε.Ι. είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για τα παραπάνω.

Παράλληλα, στηρίζουμε τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των τμημάτων του Π.Θ. και των προέδρων τους για την ακαδημαϊκή λειτουργία των τμημάτων καθώς έχουν την δυνατότητα (ακαδημαϊκή και νομική) να περατώσουν τις εξετάσεις στον χρόνο και με  τον τρόπο που τα τμήματα και τα μέλη ΔΕΠ έχουν επιλέξει.

Τέλος, σύμφωνα με τις αποφάσεις του συνεδρίου της ΠΟΣΔΕΠ και πρόσφατα της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ

• Συμμετέχουμε στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και στις κατά τόπους συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας την Τετάρτη 28 Φλεβάρη για το έγκλημα των Τεμπών, όπως αποφασίστηκε στο συνέδριό μας.

• Για τις ημέρες ψήφισης του σχεδίου νόμου, καλούμε τη Σύγκλητο και το ΣΔ του ΠΘ, να αναστείλουν κάθε εκπαιδευτική και διοικητική δραστηριότητα.

• Σε κάθε περίπτωση καλούμε σε νέες κινητοποιήσεις τις ημέρες συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής (προσδιορίζονται στις 7 και 8 Μάρτη και θα επιβεβαιωθούν με ανακοίνωση του ΔΣ).

• Συνδιοργανώνουμε με το σύνολο της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (φοιτητές και φοιτήτριες, εργαζόμενους και εργαζόμενες όλων των κλάδων) σε ανοιχτές συνελεύσεις και συγκεκριμένα στις 6/3 στο Βόλο και 7/3 στη Λάρισα. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από το ΔΣ.

• Συμμετέχουμε στην οργάνωση, σε συντονισμό και με άλλους φορείς, των συλλαλητηρίων ενάντια στο νομοσχέδιο την ημέρα ψήφισής του.»

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση