Συνεδριάζουν την Τρίτη οι Δημοτικές Επιτροπές Λαμιέων, Μακρακώμης και Στυλίδας

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2024 20:50 Συνεδριάζουν την Τρίτη οι Δημοτικές Επιτροπές Λαμιέων, Μακρακώμης και Στυλίδας

Δείτε τις προσκλήσεις με τα θέματα…

Η 7η τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε. Λαμιέων πραγματοποιείται την Τρίτη, 5 Μαρτίου, 2024 στις 10:30 περιλαμβάνει 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με την πρόσκληση του Προέδρου της Γιώργου Ποντίκα.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 1⁰ Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», για την «Τεχνική – εξειδικευμένη υποστήριξη του Δήμου Λαμιέων σε τοπικές δράσεις κοινωνικής συνοχής, εκπαίδευσης, πολιτισμού – αθλητισμού και προαγωγής – αγωγής δημόσιας υγείας

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 2⁰ Έγκριση ή μη 1ου & 2ου Πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» προϋπ. 284.001,44€

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 3⁰ Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8480/28-2-2024 απόφασης του Δημάρχου Λαμιέων περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου

Εισηγητής: Πρόεδρος

Θέμα 4⁰ Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8481/28-2-2024 απόφασης του Δημάρχου Λαμιέων περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου

Εισηγητής: Πρόεδρος

Θέμα 5⁰ Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Λαμιέων και καθορισμός δικηγορικής αμοιβής, αναφορικά με την από 24-1-2024 και με Α.Π.Κ. : 147/Π-ΕΓ/31/2-2-2024, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας αγωγή (εργατική) του Βλασίου Γ. Καρανάσιου κατά του Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Πρόεδρος

Θέμα 6⁰ Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Λαμιέων και καθορισμός δικηγορικής αμοιβής, αναφορικά με την από 13-11-2023 και με Α.Π.Κ. : 1758/Π-ΕΓ/473/15-11-2023, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας αγωγή (εργατική) του Βλασίου Γ. Καρανάσιου κατά του Δήμου Λαμιέων.

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Θέμα 7⁰ Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης εντεταλμένης συμβούλου.

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΟΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 8⁰ Λήψη απόφασης για την πρόσληψη υδρονομικών οργάνων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2024

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

Θέμα 9⁰ Περί Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ‘’ΤΡΙΑΓΩΝΟΝ’’ ΛΑΜΙΑΣ

Εισηγητής: Πρόεδρος

Θέμα 10⁰ Κοπή δένδρων και καθαίρεση παρτεριών για τις ανάγκες του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ»

Εισηγητής: Πρόεδρος

Θέμα 11⁰ Παράταση προθεσμίας του έργου: «Αξιοποίηση πρώην κτιρίου ΚΑΠΗ – Δημιουργία Social Hub» με αναθεώρηση

Εισηγητής: Πρόεδρος

Στις 9:00’ το πρωί είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της ΔΕ Δήμου Μακρακώμης στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημαρχείου στην Δημοτική Κοινότητα Σπερχειάδας (οδός Αφών Πάππα – αριθ. 2).

Τα θέματα όπως περιγράφονται στην πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Γιώργου Χαντζή:

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 2024-2029( Α΄ ΦΑΣΗ). Πρόεδρος Δ.Ε

2. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ. Πρόεδρος Δ.Ε

3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. Πρόεδρος Δ.Ε

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ». Πρόεδρος Δ.Ε

5. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ. Πρόεδρος Δ.Ε

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ - ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. Πρόεδρος Δ.Ε

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

7. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΟΥΣ 2024. Πρόεδρος Δ.Ε

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

8. ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: "ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ". Πρόεδρος Δ.Ε

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

9. ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ. Πρόεδρος Δ.Ε

10. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑЇΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ. Πρόεδρος Δ.Ε

11. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ. Πρόεδρος Δ.Ε

Στις 09:00’ το πρωί συνεδριάζει και η ΔΕ του Δήμου Στυλίδας, στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής. Η πρόσκληση του δημάρχου και Προέδρου της Γιάννη Αποστόλου:

Θέμα 1 : «Εικοσαετή παραχώρηση οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Στυλίδας».

Θέμα 2 : Ορισµός επιτροπής διερεύνησης τιµών στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες» Υποέργο 6 «Προσβάσιμες Παραλίες» Δράση 16931 «Τουριστική Ανάπτυξη» του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΛΛΑΔΑ 2.0.

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση