Σε απεργία - αποχή διαρκείας οι Γεωτεχνικοί - Δημόσιοι Υπάλληλοι

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 13 Απριλίου 2024 20:01 Σε απεργία - αποχή διαρκείας οι Γεωτεχνικοί - Δημόσιοι Υπάλληλοι

Από 15 Απριλίου…

Η «Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων Κατηγορίας Π.Ε. (Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.-Π.Ε.)», προκήρυξε απεργία - αποχή διαρκείας από 15 Απριλίου και μέχρι 30 Ιουνίου 2024, σε συνεργασία με όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία της.

Όπως αναφέρουν σε εξώδικη γνωστοποίηση προς υπουργούς και περιφερειάρχες:

Με ημερομηνία έναρξης, την 15η Απριλίου 2024 και  ημερομηνία λήξης, την 30η Ιουνίου 2024 και στα εκτός ωραρίου  εργασίας, Σαββατοκύριακα και Αργίες :

Ι.- ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ  ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ  ΚΛΑΔΩΝ:

ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων), ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων), ΠΕ  Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων), ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωλόγων) και ΠΕ  Γεωτεχνικών (Ιχθυολόγων), που υπηρετούν στις Υπηρεσίες του  Ελληνικού Δημοσίου και των Περιφερειών της χώρας και καλύπτονται  συνδικαλιστικά από την Ομοσπονδία μας.

ΙΙ.- ΣΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΠΕΧΟΥΜΕ:

∙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ-ΖΩΙΚΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΡΟΩΝ.

∙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ-ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ. ∙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΣΦΑΓΕΙΑ ΟΠΛΗΦΟΡΩΝ ΚΑΙ  ΠΤΗΝΩΝ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ. ∙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

∙ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ∙ ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.

∙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ, ΕΞΕΤΑΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ  ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 

∙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ, ΣΑΒΒΑΤΟ,  ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ.

∙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΠΤΥΧΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.

∙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ, ΥΠΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ  ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ  ΚΑΠ) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2023-2027 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

∙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ).

∙ ΤΙΣ ΕΠ.Ε.Α. (ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ).

∙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35 ΤΟΥ Ν. 5075/2023.

∙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΕΡΓΩΝ.

ΙΙΙ.- ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ-ΑΠΟΧΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

∙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑTΟΣ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ  ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

∙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ  ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ∙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. ΕΕ 2017/625 ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ  ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ.

∙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΣΤΟΥΣ  ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥΣ.

∙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 6o/oo ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΝΟΜΟΘΕΤΗΘΕΙ.

∙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ  ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ.

∙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΙ ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ  ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ.

∙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ 13ου ΚΑΙ 14ου ΜΙΣΘΟΥ. ΘΕΣΜΙΚΑ

∙ ΑΜΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥΣ.

∙ ΚΑΜΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

∙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ.

∙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ 

∙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

∙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ  ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠ.Ε.Α..

∙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ  ΑΡΘΡΟΥ 35 ΤΟΥ Ν. 5075/2023, ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ  ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ.

∙ ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ Υ.Π.ΕΝ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ∙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ  ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

∙ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΙV.- ΓΙΑ TOYΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ  ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΙΤΗΜΑΤΑ:

Η απόφασή μας για απεργία-αποχή αποτελεί αποτέλεσμα της  αυταπόδεικτης πλέον διάθεσης μη συνεργασίας και της απουσίας  εποικοδομητικού διαλόγου της παρούσας Κυβέρνησης και των αρμόδιων  Υπουργών, με τους Γεωτεχνικούς Δημοσίους Υπαλλήλους, κάτι που  συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό, σε όλη την διάρκεια της τελευταίας  πενταετίας. Σε μια δημοκρατία οι θεσμοί, όπως οι εκπρόσωποι των  εργαζομένων, πρέπει να αποτελούν συνομιλητές και όχι προϊόν  αποκλεισμού και ο εμπαιγμός και η κοροϊδία θα πρέπει να έχουν  πολιτικό φραγμό. 

Επιπλέον, είναι απαράδεκτο κάποιοι, έχοντας πολιτική θέση να  διατάσσουν τους Γεωτεχνικούς υπαλλήλους να εργασθούν Σαββατοκύριακα και εκτός ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών, χωρίς να πληρώνονται, να λειτουργούν πέρα από τα πλαίσια των καθηκόντων  τους, χωρίς να καλύπτονται.

Βασικές, αλλά και αυταπόδεικτες διεκδικήσεις των Γεωτεχνικών βρίσκονται στις καλένδες, εδώ και αρκετά χρόνια, όπως: ∙ Η άμεση στελέχωση των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της χώρας με  προσλήψεις γεωτεχνικών για την κάλυψη των λειτουργικών  κενών και με προσλήψεις προσωπικού για τη διοικητική και  οικονομική εύρυθμη λειτουργία τους

∙ Η έκδοση της ειλημμένης απόφασης για τη χορήγηση επιδόματος  ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας σύμφωνα με το πόρισμα  της Επιτροπής καθώς και η χορήγηση στους Γεωτεχνικούς που  ασχολούνται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες για την  οποία οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας παραπέμπουν στα  Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και αντίστροφα.

∙ Η επαναξιολόγηση του ύψους της αποζημίωσης καθώς και του  τρόπου απόδοσης στους επίσημους ελεγκτές Γεωτεχνικούς του  συνόλου των τελών (πρόσθετα τέλη) που πληρώνουν οι ιδιώτες για τη διενέργεια ελέγχων εκτός του κανονικού ωραρίου των  δημοσίων υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες (απογεύματα),  όπως και κατά τις εξαιρέσιμες, τις αργίες, Σάββατα και Κυριακές,  σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία  στην οποία ορίζεται ότι τα τέλη «έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα,  και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη αποζημιώσεων και  οδοιπορικών εξόδων των επιθεωρητών, ελεγκτών και εποπτών που  διενεργούν τις ως άνω επιθεωρήσεις και ελέγχους» Οι εν λόγω  έλεγχοι αφορούν την κτηνιατρική υγειονομική επιθεώρηση και  τον έλεγχο των ζώων και των ζωικών προϊόντων, την  φυτοϋγειονομική επιθεώρηση και τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο  των φυτών και των φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων,  την επιθεώρηση και τον έλεγχο ποιότητας και καταλληλότητας των τροφίμων φυτικής προέλευσης καθώς και τον έλεγχο των  ζωοτροφών.

∙ Η αύξηση του αριθμού εκτός έδρας μετακινήσεων με αύξηση της  χιλιομετρικής αποζημίωσης και απλοποίηση της γραφειοκρατίας  σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών για την πληρωμή  τους. Η υφιστάμενη κατάσταση με τον περιορισμένο αριθμό εκτός  έδρας μετακινήσεων στην ουσία ακυρώνει την επιστημονική παρουσία των Γεωτεχνικών και την προσφορά τους στον αγροτικό  τομέα και τους καθιστά «υπαλλήλους γραφείου», με καταλυτικές  αρνητικές επιπτώσεις στην επιστημονική υποστήριξη της  παραγωγικής διαδικασίας και στη διασφάλιση και στον έλεγχο της  ποιότητας των παραγόμενων και εισαγόμενων φυτικών και ζωικών  προϊόντων Επίσης πολλές φορές οι Γεωτεχνικοί κάνουν χρήση των  ιδιωτικών τους αυτοκίνητων, σε δύσβατες περιοχές και σε  αγροτικούς δρόμους με φθορές των αυτοκίνητων τους οι οποίες  προφανώς δεν πληρώνονται με την σημερινή χιλιομετρική  αποζημίωση.

∙ Η χορήγηση του πόρου 6ο/οο όπου το αρμόδιο Υπουργείο  Μεταφορών και Υποδομών αρνείται κατ’ ουσία να χορηγήσει τον  πόρο όχι μόνο στο σύνολο των Γεωτεχνικών (όπως κάθετα κάνει  στους Μηχανικούς και Υπομηχανικούς όλου του Δημοσίου), αλλά  ακόμη και σε αυτούς που εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση  έργων. 

∙ Η χορήγηση ελεγκτικού επιδόματος σε όλους τους αντικειμενικά  δικαιούχους γεωτεχνικούς και όχι επιλεκτικά σε μία Διεύθυνση  του ΥΠ.Α.Α.Τ., όπως σήμερα συμβαίνει, γεγονός που απαξιώνει  και ισοπεδώνει το ρόλο των Ελεγκτών Γεωτεχνικών

∙ Η προσέλευση σε διάλογο για την υπογραφή Ειδικής Συλλογικής  Σύμβασης Εργασίας για τους Γεωτεχνικούς, δεδομένου ότι  βρίσκονται σε ισχύ άλλες παρόμοιες συμβάσεις, ενώ η άρνηση  δείχνει απαξίωση προς τους Γεωτεχνικούς, αλλά και ευνοιοκρατία  προς άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις με τις οποίες υποτίθεται  ότι οι κυβερνώντες βρίσκονται απέναντι. 

∙ Η αναμόρφωση της σύνθεσης και του πλαισίου λειτουργίας των  ΕΠ.Ε.Α. (επιτροπών εξέτασης αντιρρήσεων επί του περιεχομένου  των δασικών χαρτών).

∙ Η κατάργηση των τριμελών υποστηρικτικών ομάδων του άρθρου  35 του Ν. 5075/2023, γιατί δεν συμβάλουν στην προστασία των  Δασών, από τις πυρκαγιές. 

Τέλος οι Γεωτεχνικοί, όπως και όλοι οι υπάλληλοι βιώνουν από την  αρχή των Μνημονίων και έως και σήμερα συνθήκες οικονομικής  εξαθλίωσης λόγω μισθολογικών απωλειών και καθήλωσης στα ίδια  επίπεδα παρά το γεγονός ότι η απρόσκοπτη επιτέλεση του έργου τους  είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάταξη της αγροτικής παραγωγής  και την παραγωγή ποιοτικών, ασφαλών και οικονομικών τροφίμων.

Για όλα τα παραπάνω οι πολιτικές ηγεσίες των αρμόδιων  Υπουργείων είναι ενήμερες, αποδεικνύεται, όμως, ότι έχουν άλλες  προτεραιότητες, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι Γεωτεχνικοί  Δημόσιοι Υπάλληλοι. 

Ως Ομοσπονδία, εξαντλήσαμε όλα τα τελευταία χρόνια, τις  προσπάθειες, για να ακουστούν και να ικανοποιηθούν αιτήματά μας.  Δυστυχώς, η μόνη συγκεκριμένη απάντηση που πήραμε, ήταν η  προσπάθεια συνδικαλιστικών διώξεων προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας

του ΥΠ.Α.Α.Τ.. 

Η μόνη λύση που απομένει για τους κλάδους μας, είναι η  πραγματοποίηση ΑΠΕΡΓΙΑΣ-ΑΠΟΧΗΣ, από συγκεκριμένα καθήκοντα  των Γεωτεχνικών που αποτελεί αδήριτη ανάγκη και μοναδικό τρόπο,  ώστε να διαφανεί η σοβαρότητα του ρόλου μας, στον Πρωτογενή Τομέα,  στην Αγροτική Οικονομία, στην Δημόσια Υγεία και στην Προστασία του  Περιβάλλοντος. 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΑΛΛΑ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ.

Περαιτέρω, η κηρυσσόμενη αποχή από τα ανωτέρω συγκεκριμένα  καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1264/1982, όπως αυτές  έχουν ερμηνευθεί από τη σχετική νομολογία, αφού αυτή αποτελεί νόμιμη  μορφή συνδικαλιστικής δράσης και ειδικότερα απεργίας. 

Εξ ετέρου, η κηρυσσόμενη αποχή αφορά αποχή μόνον από τα  παραπάνω συγκεκριμένα καθήκοντα και όχι εν γένει από τα υπηρεσιακά  καθήκοντα των υπαλλήλων με βάση την οργανική θέση στην οποία είναι  τοποθετημένοι και υπηρετούν, τα οποία θα εκτελούνται κανονικά,  σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Τέλος, λαμβανομένου υπόψη, α) ότι οι συμμετέχοντες στην  κηρυσσόμενη αποχή ΠΕ Γεωτεχνικοί υπάλληλοι (Γεωπόνοι, Δασολόγοι,  Κτηνίατροι, Γεωλόγοι και Ιχθυολόγοι) θα είναι καθημερινά στις θέσεις  τους, για την εκτέλεση των λοιπών υπηρεσιακών καθηκόντων τους,  πέραν των παραπάνω συγκεκριμένων υπηρεσιακών καθηκόντων από τα  οποία θα απέχουν και β) ότι στις Υπηρεσίες τους υπηρετούν και  υπάλληλοι λοιπών κλάδων οι οποίοι θα βρίσκονται κανονικά στις θέσεις  τους, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1264/1982,  όπως ισχύει, στις δε ειδικές εκείνες περιπτώσεις που εν τοις πράγμασι θα  γεννάται ζήτημα Προσωπικού Ασφαλείας ή Προσωπικού Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας, θα τεθεί το προσωπικό αυτό, κατά περίπτωση, πραγματικώς, στη διάθεση του εργοδότη, υποκείμενο στο διευθυντικό  του δικαίωμα, με μέριμνα της Ομοσπονδίας μας.

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση