Με 22 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024 22:41 Με 22 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων

Την Τετάρτη 24 Απριλίου…

Η 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Απριλίου 2022 στις 19:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος «ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ», σύμφωνα με την πρόσκληση του Προέδρου του Μάκη Πρέντζα.

Στην ημερήσια διάταξη είναι 22 θέματα, Οικονομικά, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος, Τεχνικά και Δόμησης. Αναλυτικά:

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Θέμα 1ο: 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2024 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας

Θέμα 2ο : Ανάκληση της ΑΔΣ 80-2024-(ΑΔΑ:6Η5ΩΩΛΚ-0ΕΘ) & λήψη νέας απόφασης περί «Παραχώρησης αίθουσας πρώην δημοτικού σχολειού Παύλιανης στη Μονάδα διαχείρισης Εθνικών πάρκων Παρνασσού, Οίτης και προστατευόμενων περιοχών ανατολικής Στέρεας 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας

Θέμα 3ο : Εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου εμβαδού 38,45τμ Δημοτική Κοινότητα Λαδικούς

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας

Θέμα 4ο : Παροχή δικαιώματος πρόσβασης στην ηλεκτρονική τραπεζική, χωρίς  δυνατότητα διενέργειας εγχρήματων συναλλαγών , σε λογ/μους κληροδοτημάτων αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας

Θέμα 5ο : Κατάπτωση - Είσπραξη εγγυητικών μισθωτικών συμβάσεων

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας

Θέμα 6ο : Καθορισμός κωδικού του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2024, δεκτικού έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας

Θέμα 7ο : Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης έτους 2024 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ ΔΗΠΕΘΕΡ κα Παρασκευή Αργύρη

Θέμα 8ο : Έγκριση Σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2024 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων, Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ ΔΗΠΕΘΕΡ κα Παρασκευή Αργύρη

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ- ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΗΛ.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ :

Θέμα 9ο : Έγκριση μεταφοράς ποσού προς εξόφληση των αναλογούντων κατ΄ αποκοπή δαπανών, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΜΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ποντίκας

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:

Θέμα 10ο : Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων οικονομικού έτους 2023. 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Παρχαρίδης

Θέμα 11ο : Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων οικονομικού έτους 2023. 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Παρχαρίδης

Θέμα 12ο : Β΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Λαμιέων έτους 2024 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Παρχαρίδης

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ :

Θέμα 13ο: Σύσταση πενταμελούς επιτροπής Διαχείρισης του Υποέργου 1  «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων» της Πράξης «Συνέχιση Δομών  Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Λαμιέων» και κωδικό ΟΠΣ 6002345  στο πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027 

Εισηγητής : Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Ξηρομερίτη

Θέμα 14ο: Σύσταση πενταμελούς επιτροπής Διαχείρισης του Υποέργου 2  «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» της Πράξης «Συνέχιση Δομών  Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Λαμιέων» και κωδικό ΟΠΣ 6002345  στο πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027 

Εισηγητής : Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Ξηρομερίτη

Θέμα 15ο : Έγκριση Εξόδων Κηδείας Απόρου Δημότη και Ψήφιση Πίστωσης για την Κάλυψη της Σχετικής Δαπάνης

Εισηγητής : Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Ξηρομερίτη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ :

Θέμα 16ο : Υλοποίηση προγράμματος για τη χωριστή συλλογή, μεταφορά και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων,  (τηγανέλαιων) 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Κερπινιώτης

Θέμα 17ο : Παράταση χρόνου ταφής

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Κερπινιώτης

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ:

Θέμα 18ο : Παραχωρήσεις χώρων στάθμευσης & κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Λαμιέων

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης 

Θέμα 19ο: Τροποποίηση της με αρ.72/2024 Απόφασης Δ.Σ. «Περί προσωρινής αναστολής ή μη της λειτουργίας των παιδικών χαρών του Δήμου Λαμιέων»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης 

Θέμα 20ο: Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: « ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΥΡΓΟΥ». 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης 

Θέμα 21ο: Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ». 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ :

Θέμα 22ο: Σημειακή τροποποίηση εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας Λαμιέων για τον καθορισμό χώρου μετεγκατάστασης ειδικής κοινωνικής ομάδας (ΡΟΜΑ) 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης 

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του Δήμου Λαμιέων στο YouTube.

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση