Διαμαρτυρία Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016 22:20 Διαμαρτυρία Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής

        Παράσταση διαμαρτυρίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, για την τραγική καθυστέρηση των προσλήψεων αναπληρωτών και για την αναγκαιότητα μονίμων διορισμών στις άδειες δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της χώρας...

Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό(Ε.Β.Π.) ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων(ΥΠ.Π.Ε.Θ.) και υπάγεται στη Δ/νση Ειδικής Αγωγής.

          Αποτελεί  κλάδο της Εκπαίδευσης και ασκεί το εκπαιδευτικό του λειτούργημα  στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), δηλαδή στα Ειδικά Σχολεία και Ειδικά Νηπιαγωγεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στα Ειδικά Γυμνάσια, Ειδικά Λύκεια, Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια , Λύκεια και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και στις Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης(Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) των Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της χώρας.

Οι κλάδοι που το αποτελούν είναι: ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ21 & ΠΕ26-Λογοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργοθεραπευτών, ΠΕ28-Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ-24-Παιδοψυχιάτρων, ΠΕ-35-Παιδονευρολόγων, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ31-Ειδικών στη Νοηματική Γλώσσα ή Ειδικών Επαγγελματικού Προσανατολισμού Τυφλών ή Ειδικών στις Δεξιότητες  Καθημερινής Διαβίωσης και Κινητικότητας Τυφλών, ΠΕ36-Μουσικοθεραπευτών και ΔΕ1- Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Το προσωπικό αυτό υπηρετεί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από το 1987 (βάση του ν. 1566/85), λίγο προσωπικό στην αρχή και πολύ περισσότερο από το 2000 και μετά (ν. 2817/2000).

Οι μόνιμοι του Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. φτάνουν μόλις τους 750 σε όλη τη χώρα, μιας και διαγωνισμός πρόσληψης μονίμου προσωπικού έχει να γίνει από το 2005, με αποτέλεσμα τα 3.000 περίπου οργανικά και λειτουργικά κενά, σε όλες τις προαναφερθείσες δομές, να προσπαθεί - ανεπιτυχώς-το ΥΠ.Π.Ε.Θ. να τα καλύψει κάθε χρόνο, από το 2004 και μετά, προσλαμβάνοντας αναπληρωτές.

Φέτος όμως και παρά την από πλευράς Υπουργείου διαθεσιμότητα κάποιων πιστώσεων για πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π., από τις 6 Σεπτεμβρίου 2016, βλέπουμε πως  έως σήμερα, τέλη Οκτωβρίου, δεν έχει  προσληφθεί ακόμη στις δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό(Ε.Ε.Π.), πλην Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) και από το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό(Ε.Β.Π.) εκκρεμούν προσλήψεις στην πολύ μεγάλη Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.

Αν και ρητά εκπεφρασμένη, η βούληση του Υπουργού Παιδείας να υπάρξει προτεραιότητα στις προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή, αυτή φαίνεται να εφαρμόζεται μερικώς, και πάντως, στην πράξη να μην αφορά στο Ε.Ε.Π.

Έτσι οι υπηρεσίες στις δομές Ειδικής Αγωγής από το προσωπικό αυτό δεν παρέχονται και τα Ειδικά Σχολεία, τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. υπολειτουργούν καιρό τώρα, παρά τους διθυράμβους των αρμοδίων περί  πλήρους λειτουργίας των δομών αυτών.

Στα πλαίσια αυτά...

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΑ

 

1. Για την τεράστια καθυστέρηση προσλήψεων και τις δυσλειτουργίες που αυτή επιφέρει στις δομές Ειδικής Αγωγής.

2. Για την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκαν οι συνάφειες επί των μεταπτυχιακών τίτλων των αναπληρωτών Ε.Ε.Π..

3. Για την μη έγκαιρη έκδοση της εγκυκλίου πρόσληψης αναπληρωτών και την μη συνεκτίμηση των χρονικών στρεβλώσεων που έφερε η εμπλοκή του ΑΣΕΠ  στη διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. για το 2016-17.

ΖΗΤΟΥΜΕ

  1. Τη δέσμευση του Υπουργείου για μόνιμους διορισμούς Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π.
  2. Πρόβλεψη για επιπλέον προσλήψεις Ε.Β.Π. και Ε.Ε.Π. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το 2016-17, διότι οι προβλεπόμενες δεν επαρκούν για να καλύψουν όλες τις μονάδες Ειδικής Αγωγής.

ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΤΕ

Στην ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ  την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12:00 στο Υπουργείο Παιδείας.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση