Δήμος Λαμιέων: Διπλή συνεδρίαση τη Δευτέρα

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 11:18 Δήμος Λαμιέων: Διπλή συνεδρίαση τη Δευτέρα

Έρχεται ο απολογισμός χρήσης του 2017…

Με διπλή συνεδρίαση ξαναβρίσκεται στην αίθουσα της οδού Αινιάνων το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018.

Η 26η πρόσκληση που είναι για τις 17:30’, αφορά ειδική συνεδρίαση με θέματα αρμοδιότητας του Αντιδημάρχου Οικονομικών Γιάννη Ρούλια, καθώς θα αναλυθεί η εν γένει διαχείριση του 2017.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ειδικής συνεδρίασης αναλυτικά έχουν ως εξής:

Θέμα 1: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Θέμα 2: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  ΕΤΟΥΣ 2017

Θα ακολουθήσει η τακτική συνεδρίαση στις 18:30’ με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Και αναλυτικά:

Θέμα 1 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019

Εισηγητής : ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 2 : ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 3 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 4 : ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Ν.ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ ΩΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 5 : ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 6 : ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 7 : ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 3002/14-01-2014 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 8 : ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 9 : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 10 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ   ΒΡΑΒΕΙΩΝ   ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ  3ΟΥ ΓΕΛ-ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ  -ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  Κ.ΜΟΥΣΤΑΚΑ -ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 11 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 12 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

Θέμα 13 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

Θέμα 14 : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

Θέμα 15 : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ , ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

Θέμα 16 : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

Θέμα 17 : 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 18 : ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΗΣ  ΑΡ. 57/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δ.Λ. , ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ  ΣΤΗΝ  3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 19 : ΈΓΚΡΙΣΗ 2ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΊΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 20 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 21 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ – ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 22 : ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 23 : ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ PHILOXENIA 2018 ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

Θέμα 24 : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ ΖΑΓΚΑΝΑΣ

Θέμα 25 : ΈΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. 098 ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 26 : ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Δ.Λ. ΓΙΑ ΟΣΒΑΑ/ΟΧΕ & ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ "ΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 27 : ΠΕΡΙ «ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ– ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΟΔΩΝ ΚΑΙ Κ.Χ.»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 28 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 29 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ»,

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 30 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 31 : «ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 32 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 33 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»  

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 34 : «ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»  

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 35 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 36 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 37 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com