Το 7ο μέρος του προγράμματος του συνδυασμού «Παρέμβαση Πολιτών για τη Λαμία»

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 18 Μαΐου 2019 19:58 Το 7ο μέρος του προγράμματος του συνδυασμού «Παρέμβαση Πολιτών για τη Λαμία»

Με τη λειτουργία του δήμου έχει σχέση το 7ο μέρος του προγράμματος του συνδυασμού «Παρέμβαση Πολιτών για τη Λαμία» του υποψήφιου Δημάρχου Λαμιέων Βασίλη Κυριακάκη.

Αναλυτικά:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ

Το έλλειμμα  δημοκρατίας που υπάρχει στην κεντρική εξουσία , υπάρχει και στον Δήμο. Το σύστημα δίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο  τη δύναμη να αποφασίζει για όλα, ακόμα και αντίθετα στη βούληση των πολιτών.

     Εμείς επιλέγουμε το   Μοντέλο των Λαϊκών Συνελεύσεων το οποίο  εξασφαλίζει τη συμμετοχή   των πολιτών και τον κοινωνικό έλεγχο με την υλοποίηση του θεσμού του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού. Με συνελεύσεις στις γειτονιές γίνεται η ιεράρχηση των έργων και η διαχείριση των πόρων.

Ένας θεσμός λαϊκής συμμετοχής που εφαρμόζεται σε πολλούς  ευρωπαϊκούς δήμους. Κάθε γειτονιά και κάθε χωριό έχει τη δική του Συνέλευση που είναι το μόνο αποφασιστικό όργανο για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Οι πολίτες σε όλη τη διάρκεια του έτους εκφράζουν τη  γνώμη τους στις   Συνελεύσεις για το πώς θα διαχειριστεί ο Δήμος τους πόρους ( τις επενδύσεις , τις δαπάνες, τα έργα και τις υπηρεσίες). Οι αποφάσεις παίρνονται από τους δημότες κι όχι από τους «ειδικούς» , είναι δεσμευτικές για το Δημοτικό Συμβούλιο και υλοποιούνται.

Το μοντέλο στηρίζεται σε  τρεις πυλώνες:

 • Οριζόντια δικτύωση τοπικών κοινοτήτων
 • Τοπικά δημοψηφίσματα
 • Έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τις τοπικές Συνελεύσεις. 

           Στόχος μας επίσης είναι:

       Καμία ιδιωτικοποίηση δημοτικών υπηρεσιών (καθαριότητα, ύδρευση- αποχέτευση, πολιτισμός).

 • Γενναία αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για έργα στο δήμο.  
 • Σύνταξη νέου κανονισμού λειτουργίας της καθαριότητας, ώστε άμεσα να περάσουμε στην εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων
 • Κατάργηση του θεσμού των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες  και διεκδίκηση προσλήψεων μόνιμου, καταρτισμένου προσωπικού για την ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών.
 • Ενιαία σχέση εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο και στις δημοτικές επιχειρήσεις.
 • Ούτε ένας μισθωμένος εργαζόμενος μέσω εργολάβου.
 • Δημιουργία «Γραφείου Εξυπηρέτησης του Πολίτη» που θα συγκεντρώνει, θα καταγράφει και θα απαντά στα καθημερινά αιτήματα των πολιτών.
 • Ριζική, αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους δημότες ολοκληρωμένης ψηφιακής δράσης " Ψηφιακό Δημαρχείο ", και βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των εργαζομένων στο δήμο με ψηφιακά μοντέλα, διαφάνεια με μικρό κόστος και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
 • Δίκαια δημοτικά τέλη με στόχο την κοινωνική αναδιανομή

 Τα Δημοτικά τέλη αποτελούν μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τους δημότες. Αν και ανταποδοτικά στη φύση τους, τα τέλη δεν αντιστοιχούν ευθέως με τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος, ενώ υπολογίζονται και επιβάλλονται με ενιαίο τρόπο χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις υπαρκτές κοινωνικές ανισότητες. Ο Δήμος πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία ενός κοινωνικά δίκαιου συστήματος τελών που θα ξεκινάει από μηδενική βάση για τα χαμηλά εισοδήματα και τους ανέργους. Κλιμακούμενο θα αντλεί πόρους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, επιβαρύνοντας κατεξοχήν όσους αποκομίζουν τεράστια κέρδη από την πόλη (πολυκαταστήματα, τράπεζες, μεγάλες επιχειρήσεις). Παράλληλα μπορεί να επιδοτεί (μειώνοντας τα δημοτικά τέλη) τους δημότες των περιοχών που ανταποκρίνονται πλήρως  στην  ανακύκλωση και την  κομποστοποίηση καλλιεργώντας την αλλαγή στάσης ζωής όσον αφορά στα απορρίμματα.  Μόνο μέσα από ένα δίκαιο και αναδιανεμητικό σύστημα δημοτικών τελών, ο δήμος μπορεί να απαλύνει τα οικονομικά προβλήματα του μεγαλύτερου τμήματος του πληθυσμού ενώ ταυτόχρονα θα έχει τη δυνατότητα να κάνει αναγκαίες παρεμβάσεις για την εξομάλυνση των ανισοτήτων  στις γειτονιές.

 • Προγραμματισμός και διαφάνεια της οικονομικής διαχείρισης.

 Η δημοτική αρχή έχει επιδοθεί σε μια βιομηχανία σύναψης προγραμματικών συμβάσεων, που έχουν μετατραπεί σε έμμεσο τρόπο επιχορήγησης των Δημοτικών Επιχειρήσεων. Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια βιομηχανία κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος που κατευθύνεται σε εκτέλεση προγραμμάτων αμφιβόλου αποτελεσματικότητας (προμήθειες με αναθέσεις  χωρίς διαγωνισμούς, πανάκριβες μελέτες και υπηρεσίες, υπέρογκες αμοιβές) και κυρίως στην πρόσληψη προσωπικού με ελαστικές σχέσεις εργασίας εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ με αδιαφάνεια μέσω διαφόρων μη κυβερνητικών οργανώσεων. Καμία ενημέρωση δεν είχε ποτέ το Δημοτικό Συμβούλιο για την εξέλιξη της υλοποίησης αυτών των προγραμματικών συμβάσεων, τα κριτήρια πρόσληψης προσωπικού και κυρίως για τα αποτελέσματά τους.

Είναι άμεση ανάγκη ο δήμος να αναπροσανατολίσει τη διαχείριση των   οικονομικών του:

 • Με διαφάνεια στη διαχείριση  και εξάλειψη των πελατειακών σχέσεων.
 • Βάζοντας τέρμα στις εξωτερικές εργολαβίες, στη βιομηχανία των προγραμματικών  συμβάσεων, στις απευθείας αναθέσεις. Σημαντικό κέρδος θα προκύψει για τον Δήμο, αλλά και για άνεργους ή σκληρά δοκιμαζόμενους στην οικονομική κρίση δημότες μας, από την απευθείας συνεργασία με εργατικά σωματεία (τεχνικά) ή με επαγγελματικές επιστημονικές ενώσεις (μηχανικοί, δικηγόροι) .
 • Αναδιοργανώνοντας τις υπηρεσίες του Δήμου και αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό για την υπεράσπιση των συμφερόντων  του Δήμου.
 • Ελέγχοντας την αποδοτικότητα των δαπανών του Δήμου προς τις επιχειρήσεις του.
 • Μειώνοντας τις δαπάνες που βαρύνουν τον δήμο χωρίς κοινωνική ανταποδοτικότητα.
 • Ενεργοποιώντας μηχανισμούς είσπραξης οφειλών, κυρίως από όλους όσους αποκομίζουν  τεράστια κέρδη από τη πόλη και οφείλουν μεγάλα ποσά.

ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Η τεχνολογική πρόοδος σε παγκόσμιο επίπεδο παρέχει νέες δυνατότητες αξιοποίησής της στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των δημοτών.

Δεν θα χαρίσουμε τα επιτεύγματα της επιστήμης στα μεγάλα πολυεθνικά κεφάλαια.  Δεν θα  αποδεχτούμε Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται με σκοπό την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών,  την αξιοποίηση δημόσιων δεδομένων ή και δημόσιου χώρου.

Προτείνουμε:

 • Ανάπτυξη Ευρωζωνικού ασύρματου δικτύου σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους με αυστηρή τήρηση των ορίων εκπομπής ακτινοβολιών.
 • Ψηφιακό δημαρχείο για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση δημοτών και επιχειρήσεων

Ψηφιακές πλατφόρμες:

 • Σχεδίων  αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών ανά περιοχή.
 • Διαλόγου,  κατάθεσης  προτάσεων και ληφθέντων αποφάσεων των τοπικών λαϊκών συνελεύσεων.
 • Αναφορών πολιτών σε  θέματα της καθημερινής ζωής (προβλήματα στην καθαριότητα, ύδρευση, αποχέτευση, παιδικές χαρές ,αθλητικούς χώρους, δημοτικούς δρόμους κ.λ.π.) με στόχο την άμεση παρέμβαση του Δήμου.
 • Παροχής πληροφοριών δια μέσου κινητού ή   υπολογιστή για  δρομολόγια mini bus, θέσεις στάθμευσης κ.ά.
 • Ανάδειξης και προώθησης τοπικών προϊόντων και  επιχειρήσεων.
 • Ψηφιακή διαχείριση δράσεων ανακύκλωσης και ΔΕΠ.
 • Πρόγραμμα εκμάθησης υπολογιστών στα ΚΑΠΗ.
 • Ηλιακοί σταθμοί φόρτισης κινητών στις πλατείες.
 • Θερμαινόμενα παγκάκια με ηλιακή ενέργεια κατά τους χειμερινούς μήνες σε πολυσύχναστες πλατείες.
 • Εξυπηρέτηση πολιτών  με παράδοση πιστοποιητικών κατ΄ οίκον (delivery πιστοποιητικών) χωρίς αναμονή και χάσιμο χρόνου.
 • Τοποθέτηση ειδικών αισθητήρων στους φανοστάτες κατά μήκος των οδών, ώστε να φωτοβολούν τη νύχτα μόνο  όταν αντιλαμβάνονται μετακίνηση ατόμου ή οχήματος με στόχο τη  μείωση κατανάλωσης  ενέργειας για τον ηλεκτροφωτισμό στο ήμισυ και τον περιορισμό της διάχυσης του φωτός.
 • Συλλογής και διάθεσης στους δημότες περιβαλλοντικών δεδομένων (ρύποι ατμοσφαιρικού αέρα, ποιότητα πόσιμου νερού, εργαστηριακές αναλύσεις θαλλάσιων υδάτων κ.ά.)

ΚΙΝΗΜΑΤΑ   ΠΟΛΙΤΩΝ

Τα κινήματα των πολιτών στις Σκουριές της Χαλκιδικής, στην  Κερατέα, στον Ασωπό ποταμό κ.α. έχουν αποδείξει ότι η δύναμη των πολιτών ξεπερνά τις πλειοψηφίες των Δημοτικών Συμβουλίων και διασφαλίζει τα συμφέροντα της κοινωνίας.

      Δεσμευόμαστε:

 • Ο Δήμος να σταθεί στο πλευρό των κινημάτων που αγωνίζονται για την κατάργηση των χαρατσιών, την κατάργηση  των διοδίων, το σταμάτημα των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, τη λειτουργία  αγοράς χωρίς μεσάζοντες.
 • Να παρέχει  στα κινήματα και τις συλλογικότητες στέγη και τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις κοινωνικές τους δράσεις. 
 • Να στηρίξει με παρεμβάσεις, προγράμματα και εκδηλώσεις το Αντιρατσιστικό και Αντιφασιστικό Κίνημα. Η παιδεία μας θα  βάλει φραγμό στους διαχωρισμούς , την ξενοφοβία και το νεοναζισμό.
 • Να σεβαστεί τις συλλογικότητες νέων με  διαφορετική κουλτούρα παρέχοντας αυτοδιαχειριζόμενο χώρο .
 • Να θεσμοθετήσει την παρέμβαση των κινημάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα ενασχόλησής τους. Για τη λήψη απόφασης να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τους ή διαφορετικά αυξημένη πλειοψηφία.
 • Να ασκήσουμε πιέσεις και να αγωνιστούμε μαζί με το συνδικαλιστικό κίνημα, τους εργαζόμενους και άνεργους δημότες μας,  για την ακύρωση των βάρβαρων μνημονιακών πολιτικών, την κατοχύρωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, την πλήρη απασχόληση χωρίς ελαστικές μορφές εργασίας,  την εφαρμογή του 35ωρου, την μετατροπή των επιδομάτων ανεργίας σε Κοινωνικό Μισθό ( στο ύψος του βασικού)  για προσφορά κοινωνικού έργου, την  αναβάθμιση της δωρεάν δημόσιας υγείας και παιδείας, την ακύρωση των απολύσεων, την κατάργηση των πειθαρχικών και των στημένων αξιολογήσεων στο δημόσιο και την επίλυση των προβλημάτων των αγροτών .

Λέμε ναι στη δύναμη των πολιτών.

Λέμε ναι  στις συλλογικές, αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες.

Λέμε ναι στο όραμα και τη συνεργασία των νέων και όλων των πολιτών που πιστεύουν και θέλουν την αλλαγή.

Λέμε ναι στις κοινωνικές δομές του Δήμου, ναι στον ανεξάρτητο αυτοδιοικητικό χαρακτήρα της δημοτικής αρχής, ναι σε όποιον πολίτη επιθυμεί να συμμετέχει.

Λέμε ναι σε λύσεις ρεαλιστικές, λύσεις που σέβονται τον πολίτη, τα εργασιακά κεκτημένα και το θεμελιώδες δικαίωμα της αξιοπρέπειας.

Λέμε ναι σε μια δημοτική αρχή που θα υπερασπίσει τον πολίτη και δεν θα είναι εντολοδόχος των κεντρικών πολιτικών.

Λέμε ναι στην αλλαγή που τόσο αγωνίζονται να μας πείσουν ότι δεν μπορεί να έρθει.

Ο Δήμος μας έχει ήδη καθυστερήσει αρκετά!  Μια ματιά σε πληθυσμιακά ανάλογες γειτονικές πόλεις αποδεικνύει ότι η περιοχή μας υστερεί σημαντικά. Η αλλαγή δεν μπορεί να έρθει  από ανθρώπους που υπηρέτησαν ή συμβιβάστηκαν με  τις μνημονιακές πολιτικές από οποιαδήποτε θέση.. Δεν μπορεί να έρθει ούτε από εκείνους που ξεκινούν ως ανεξάρτητοι και στην πορεία επιζητούν και παίρνουν το κομματικό χρίσμα. Δεν μπορεί να έρθει  από ανθρώπους που μετακινούνται από συνδυασμό σε συνδυασμό στοχεύοντας  μόνο στην πολιτική τους επιβίωση.

Βιώνουμε   το αποτέλεσμα της  βαθιάς αντιλαϊκής νεοφιλελεύθερης πολιτικής φιλοσοφίας που μεταφέρει αυτούσιες τις αποφάσεις της πολιτικής εξουσίας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτές τις πολιτικές υλοποίησε η δημοτική αρχή. Αυτές τις πολιτικές υλοποίησαν όμως και άλλοι από θέσεις που κατείχαν στην Περιφέρεια Στερεάς. Αποδοχή και διαχείριση της μιζέριας !

Η “ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ” σας καλεί να ξεπεράσουμε την αδράνεια, να σταματήσουμε τους  συμβιβασμούς και να οραματιστούμε ένα εντελώς διαφορετικό αύριο.

Το ζητούμενο αυτών των εκλογών δεν είναι ποιοι θα υπερισχύσουν . Το μεγάλο ζητούμενο είναι ποιοι θα κάνουν τη διαφορά. Ποιοι έχουν όραμα για τον Δήμο και προτάσεις σε διαφορετική κατεύθυνση.

Ο λόγος και η  συμμετοχή στα θέματα του Δήμου είναι  πολιτική πράξη. Στους  πολίτες δεν ταιριάζει η ανάθεση ρόλων σε άλλους. Οι συνειδητοί πολίτες διεκδικούν να συνδιαμορφώσουν το αύριο.

Αυτό το μήνυμα φέρνει η “ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ”.  Μήνυμα διεκδίκησης της ζωής που μας ανήκει, μήνυμα  αναγέννησης για νέους νικηφόρους αγώνες.

Εδώ στην Παρέμβαση Πολιτών για τη Λαμία είμαστε όλοι μια ομάδα. Δεν έχουμε εξαρτήσεις. Έχουμε φρεσκάδα, όραμα, προτάσεις,  ανθρώπους αγωνιστές με  όρεξη για δουλειά.

Στους συνδημότες και συνδημότισσές μας δίνουμε μόνο μία  υπόσχεση: Ο αγώνας μας είναι  έντιμος και ανοιχτός. Στον αγώνα αυτό υπάρχει θέση και ρόλος για κάθε δημότη που επιθυμεί να συμμετέχει, υπάρχει ρόλος και θέση για κάθε ενεργό πολίτη.

Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στην αυτοδιοικητική πρόκληση και σας καλούμε να συμπορευτούμε !

 

                                   

Όχι άλλα χαμένα χρόνια για τον Δήμο Λαμιέων!

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com