Επιστολή Βαγγέλη Μαρινάκη σε ΕΠΟ: «Αν ο Μπαλτάκος θέλει αμοιβή να παραιτηθεί και να προσληφθεί ως δικηγόρος»

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 01 Νοεμβρίου 2022 20:26 Επιστολή Βαγγέλη Μαρινάκη σε ΕΠΟ: «Αν ο Μπαλτάκος θέλει αμοιβή να παραιτηθεί και να προσληφθεί ως δικηγόρος»

Με την ιδιότητα του προέδρου της Super League1 και του αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, ο Βαγγέλης Μαρινάκης υπέγραψε επιστολή προς την ΕΠΟ και τον πρόεδρο της, Τάκη Μπαλτάκο.

Η επιστολή που ο πρόεδρος της Super League 1, Βαγγέλης Μαρινάκης, υπογράφει προς την ΕΠΟ:

«Κύριοι και κυρίες Μέλη της Γενικής Συνέλευσης, Κύριε Πρόεδρε της ΕΠΟ

Αναφορικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση (την δεύτερη μέσα σε διάστημα μικρότερο των 40 ημερών), με την διπλή ιδιότητά μου ως Προέδρου της Superleague 1 αλλά και ως Αντιπρόεδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ θα ήθελα να θέσω υπ’ όψη του Σώματος τα ακόλουθα :

Δυστυχώς μετά λύπης μου διαπιστώνω ότι η διολίσθηση τις Εκτελεστικής Επιτροπής σε πρακτικές αντίθετες με το Καταστατικό, που επιπλέον βλάπτουν και τα οικονομικά της Ομοσπονδίας, συνεχίζονται με αποκλειστική ευθύνη του Προέδρου.

Με πρωτοβουλία και εισήγηση του κ. Μπαλτάκου η Εκτελεστική Επιτροπή στις 06.10.2022 αποφάσισε την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καταρτίζοντας μάλιστα και την ημερήσια διάταξη αυτής (αποτελούμενη από τρία θέματα) χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής της. Όπως είναι σε όλους γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 του Καταστατικού ο χρόνος διεξαγωγής μιας Έκτακτης Γ.Σ. είναι απαραίτητο στοιχείο νομιμότητας της απόφασης σύγκλησής της. Στοιχείο που από την συγκεκριμένη απόφαση λείπει.

Ομοίως, ο κ. Μπαλτάκος δεν αιτιολόγησε σε κανένα σημείο ποιοι ήταν οι λόγοι που επέβαλλαν την σύγκληση μιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μόλις έξι ημέρες μετά την πραγματοποίηση της προηγούμενης έκτακτης γενικής συνέλευσης που συντελέστηκε στις 30.09.2022, πάλι με πρωτοβουλία του κ. Μπαλτάκου. Ποιο είναι το θέμα που έρχεται προς συζήτηση στην συνεδρίαση της 02ας.11.2022 το οποίο στις 30.09.2022 που έγινε η προηγούμενη ΓΣ και τις 06.10.2022 που αποφασίστηκε η Σύγκληση της νέας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν ήταν γνωστό; Η απάντηση είναι κανένα. Όλα τα θέματα που συμπεριλαμβάνονται στην σημερινή ημερήσια διάταξη, περιλαμβανομένης της αγωνίας του Προέδρου να εξασφαλίσει αμοιβή για τις υπηρεσίες του αναγνωριζόμενος ως «Εκτελεστικός Πρόεδρος», ήταν απολύτως γνωστά.

Το ερώτημα που καλείστε εσείς ως Μέλη της Γενικής Συνέλευσης να απαντήσετε είναι : είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο που η Διοίκηση της ΕΠΟ διαχειρίζεται τους πόρους της ΕΠΟ για να σας καλεί σε Συνέλευση χωρίς λόγο κάθε μήνα ; Έχετε αναρωτηθεί ποιο είναι το κόστος αυτής της διαδικασίας την οποία η Εκτελεστική Επιτροπή ευτελίζει με κάθε δυνατό τρόπο; Το τελευταίο διάστημα έχουν περιέλθει στην Εκτελεστική Επιτροπή αιτήματα ενώσεων και σωματείων για την οικονομική τους ενίσχυση προκειμένου να αντιμετωπίσουν ακόμα και πάγιες ανάγκες. Την ίδια ώρα η Διοίκηση ξοδεύει κάθε τρεις και λίγο δεκάδες χιλιάδες ευρώ με μόνο σκοπό να απευθύνεται ο κ. Μπαλτάκος ενώπιον ακροατηρίου ανευ περιεχομένου.

Περαιτέρω, η Ημερήσια Διάταξη που κοινοποιήθηκε στα Μέλη της ΓΣ δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτή που εγκρίθηκε στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 6ης.10.2022 όταν και αποφασίστηκε (με τρόπο που αντιβαίνει στο Καταστατικό, όπως προαναφέρθηκε) η σύγκλησή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Σημειώνω ότι σύμφωνα με το επίσημο πρακτικό της συνεδρίασης της 06.10.2022 που έχει ήδη εγκριθεί από την ΕΕ/ΕΠΟ η σχετική απόφαση έχει ως εξής :

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ κατά την υπ’ αριθ. 35/06.10.2022 συνεδρίαση της : [….]

Β. Αφού έλαβε γνώση της εισήγησης του Προέδρου της κ. Μπαλτάκου, αποφασίζει τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εντός της προθεσμίας των 15 ημερών που προβλέπεται σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΠΟ με τα εξής θέματα:

1. Τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί της συνέχισης ή μη της διακοπής των πανελληνίων και τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, η οποία είχε αποφασιστεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης.09.2022.

2. Τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ποσοστού που προέρχεται από τις τηλεοπτικές συμβάσεις ή τις χορηγικές συνεργασίες των ΠΑΕ (άρθρο 66 παρ. 12 του Καταστατικού), μετά την ψήφιση του ν. 4964/2022, προκειμένου να δοθεί εντολή από τη Γενική Συνέλευση στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών περί της παρακράτησης του ποσοστού.

3. Τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της εξαγγελίας της Super League 1 για ίδρυση οργανισμού επαγγελματικής διαιτησίας στην Ελλάδα.

Όπως μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί από το περιεχόμενο της Ημερήσιας Διάταξης που έχει κοινοποιηθεί στα Μέλη της ΓΣ, τα θέματα είτε είναι παραλλαγμένα , είτε δεν είχαν καθοριστεί με την απόφαση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Η συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη κοινοποιήθηκε σε όλους μας με το υπ’ αρ. 25794/17.10.2022 έγγραφο της ΕΠΟ με περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό που στις 06.10.2022 αποφασίστηκε. Όπως προκύπτει στις 17.10.2022 στη συνεδρίαση υπ’ αρ. 36/17.10.2022 εισήχθη ως θέμα η «Επικύρωση ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης» το περιεχόμενο ωστόσο της απόφασης αυτής ακόμα δεν έχει κοινοποιηθεί στα Μέλη της ΕΕ/ΕΠΟ και το σχετικό πρακτικό δεν έχει επικυρωθεί παρότι έχουν περάσει δεκαπέντε ημέρες από την συνεδρίαση αυτή.

Το άρθρο 29 παρ. 6 του Καταστατικού ορίζει σαφώς ότι οποιαδήποτε έγγραφα αφορούν την Γενική Συνέλευση θα πρέπει να αποστέλλονται στα Μέλη επτά (7) ημέρες πριν τη Συνέλευση.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2.11.2022 δεν μπορεί να διεξαχθεί καθώς κανένα έγγραφο σχετικό με τα όσα καλούμαστε να συζητήσουμε δεν έχει κοινοποιηθεί προς τα Μέλη της ΓΣ. Κανένα απολύτως. Οι Γενικές Συνελεύσεις δεν είναι φιλολογικές συναντήσεις. Επιτελούν σημαντικό ρόλο και προκειμένου να λαμβάνουν έγκυρα αποφάσεις θα πρέπει τα Μέλη τους να είναι επαρκώς ενημερωμένα για ό,τι καλούνται να αποφασίσουν. Η συγκεκριμένη Έκτακτη Γενική Συνέλευση σε ποια βάση θα αποφασίσει και τι ;

Ως προς το θέμα 7, τα πρακτικά της από 30.09.2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που καλείται να επικυρώσει η ΓΣ αγνοούνται. Ουδέποτε γνωστοποιήθηκαν προς τα Μέλη εντός της προθεσμίας που τάσσει το Καταστατικό της ΕΠΟ

Εισάγεται προς συζήτηση ως θέμα 8 η «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του Μητρώου Ερασιτεχνικών Σωματείων σύμφωνα με τους ν. 4726/2020, 4809/2021 και 4825/2021». Πέραν του ότι το θέμα εισάγεται διαφορετικά σε σχέση με την απόφαση που είχε ληφθεί στις 06.10.2022 οπόταν και αποφασίστηκε η σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, γεγονός που το καθιστά αντίθετο με το καταστατικό, τι συζήτηση ακριβώς μπορεί να γίνει επί του θέματος; Σε ποια βάση και επί ποιας εισηγήσεως; Δεν γνωρίζει κανείς τίποτα. Όλα τα πρωταθλήματα έχουν πλέον ξεκινήσει και η οποιαδήποτε συζήτηση απλά γίνεται για να ανατροφοδοτείται το υπερεγώ του Προέδρου.

Το Μητρώο Ερασιτεχνικών Σωματείων είναι νόμος του Ελληνικού Κράτους, προς τους οποίους η ΕΠΟ (σύμφωνα και με το Καταστατικό της, αλλά και τις αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου και του CAS) έχει υποχρέωση όχι μόνο συμμόρφωσης αλλά και εναρμόνισης, και εφαρμόζεται από όλες τις Ομοσπονδίες της χώρας. Επιπλέον, το ίδιο το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ δια των αποφάσεών του έχει καταστήσει την εγγραφή στο Μητρώο απαραίτητο όρο νόμιμης συμμετοχής στις διοργανώσεις της Ομοσπονδίας. Τέλος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΓΓΑ ποσοστό άνω του 80% των Σωματείων της χώρας , περιλαμβανομένων των Σωματείων – Μελών της ΕΠΟ έχει ενταχθεί στο Μητρώο. Ποια μπορεί να είναι η συζήτηση επί του θέματος και τι αποτέλεσμα μπορεί να παράξει μια γενική συνέλευση απέναντι στους νόμους του Κράτους και της αποφάσεις των δικαστικών οργάνων της ίδιας της Ομοσπονδίας ; Εκτός και αν ο κ. Μπαλτάκος θέλει να καλέσει σε διαδήλωση στην Πλατεία Συντάγματος. Αλλά αυτός δεν είναι λόγος για να συγκαλεί γενικές συνελεύσεις.

Ως προς το θέμα 9, επίσης δεν υπάρχει καμία εισήγηση επί του θέματος. Ο εκπροσωπών την ΕΠΟ στο ΔΣ της Superleague 1 κ. Χατζησαρόγλου ερωτηθείς από το ΔΣ της Superleague κατά την συνεδρίαση της 1ης.11.2022 ποια θα είναι η θέση της ΕΠΟ επί του θέματος κατά την ΓΣ απάντησε κάτι ανάμεσα στο ότι δεν γνωρίζει και στο ότι μόνο ο Πρόεδρος ξέρει τι θα πει. Η συγκεκριμένη απάντηση συνιστά ντροπή που αντανακλά στην ίδια την Ομοσπονδία και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τόσο σοβαρά ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζεται ότι είναι εκπεφρασμένη και ομόφωνη η θέση της Superleague 1 όπως εκφράστηκε στο ΔΣ της 01.11.2022 να μην δεχθεί οποιαδήποτε απόφαση η οποία θα είναι αντίθετη προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Στο θέμα 10 δεν υπάρχει καν μνεία αναφορικά με το τι αφορά και τι θα συζητηθεί. Επανέρχεται μετά την συνεδρίαση της 30ης.09.2022, και πάλι χωρίς τεκμηρίωση. Θα επαναλάβω και πάλι τα όσα είχα εγγράφως επισημάνει και τότε : Τι καλείται να συζητήσει η Γενική Συνέλευση; Υπάρχει κάποιο θέμα στις αρμοδιότητες του Προέδρου που προβλέπει το άρθρο 38 που χρήζει συζήτησης; Κάτι τέτοιο προϋποθέτει τροποποίηση του Καταστατικού και τέτοια πρόταση για τροποποίηση του Καταστατικού δεν έχει εισαχθεί στην Συνέλευση.

Εκτός κι αν ο κ. Πρόεδρος θέλει να μας ζητήσει να αμείβεται για τις υπηρεσίες του, γι αυτό και επαναφέρει το θέμα σε κάθε Γενική Συνέλευση. Επαναλαμβώνα ότι δυστυχώς για τον κ. Πρόεδρο, μια τέτοια επιδίωξη αντιβαίνει στο νόμο και οποιαδήποτε σχετική απόφαση θα είναι διάτρητη. Σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4726/2020 η έννοια του «Εκτελεστικού Προέδρου» για τις ερασιτεχνικές Ομοσπονδίες καταργήθηκε . Συνεπώς, όποιος θέλει να προσφέρει στα κοινά του ερασιτεχνικού αθλητισμού το κάνει αμισθί και από το περίσσευμα του χρόνου του.

Αν ο κ. Μπαλτάκος θέλει αμοιβή για τις υπηρεσίες του, τότε να παραιτηθεί από τη θέση του και να ζητήσει να τον προσλάβει η ΕΠΟ ως δικηγόρο, έναν ακόμα από τους δεκάδες που απασχολεί εις βάρος των ταμείων της. Αλλά η είσπραξη αμοιβής από οποιονδήποτε για τις υπηρεσίες του ως Προέδρου Ομοσπονδίας αντιβαίνει προς τον αθλητικό νόμο. Άρα, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί οποιαδήποτε τέτοια επιθυμία με μια απλή απόφαση της ΓΣ της ΕΠΟ, η οποία όχι μόνο θα αντιβαίνει στο νόμο αλλά θα γεννά και ποινικές ευθύνες τόσο για όσους τη λάβουν εν γνώσει της παρανομίας της, αλλά και για όσους την εφαρμόσουν στο μέλλον.

Ως προς το θέμα 11 δεν υπάρχει επίσης καμία τεκμηρίωση. Το θέμα της Επαγγελματικής Διαιτησίας είναι νόμος του κράτους και η Superleague 1 αντιμετωπίζοντας το θέμα με την σοβαρότητα που πρέπει έχει αναλάβει τις σχετικές πρωτοβουλίες και συζητάει εσωτερικά τον τρόπο οργάνωσής της . Ο κ. Πρόεδρος αρνήθηκε την συνάντηση με την Supreleague 1 προκειμένου να ενημερωθεί. Επί ποιου θέματος θα συζητήσει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ακριβώς για ένα ζήτημα που έχει λυθεί σε όλα τα προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη και πρωταθλήματα ;

Είναι σαφές ότι οι γενικές συνελεύσεις μιας Ομοσπονδίας που σέβεται τον εαυτό της δεν μπορούν να διεξάγονται με τέτοιους όρους.

Η πρακτική της Διοίκησης του κ. Μπαλτάκου ευτελίζει την έννοια της Γενικής Συνέλευσης ως ανώτατου οργάνου της ΕΠΟ, με την σύγκλησή της άνευ λόγου και αιτίας ανά μήνα και χωρίς αιτιολόγηση του έκτακτου χαρακτήρα της, με αποκλειστικό σκοπό ο κ. Μπαλτάκος να συγκεντρώνει τους χειροκροτητές του επιβαρύνοντας τα οικονομικά της ΕΠΟ. Και αυτό δεν είναι μόνο δική μας άποψη: είναι άποψη και της Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης κας Μπιτζούνη, όπως εκφράστηκε στην υπ’ αρ. 11/2022 απαντητική επιστολή της απευθυνόμενη προς τον κ. Ι. Φιλιππούση (αλήθεια: ποιο ήταν το ερώτημα που της απευθύνθηκε;), την οποία επιστολή δεν γνωρίζω εάν η Διοίκηση της ΕΠΟ είχε την ευαισθησία να γνωστοποιήσει προς τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Επισημαίνω ένα μόνο σημείο της απάντησής της «η συχνή προσφυγή στην σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων, αναιρεί την νομική και πραγματική έννοια του «Εκτάκτου» της Γενικής Συνέλευσης και ευλόγως παραπέπει σε έλλειψη έγκαιρης οργάνωσης, προγραμματισμού και συντονισμού των προς επίλυση θεμάτων της ΕΠΟ».

Είναι ενδιαφέρον να μας πει η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης εάν όλα αυτά συνιστούν πρακτικές «χρηστής διακυβέρνησης»

Σε κάθε περίπτωση σας δηλώνω ότι για όλους τους ανωτέρω λόγους η Superleague 1 διατηρεί όλες τις επιφυλάξεις και όλα τα δικαιώματα της να προσβάλλει τη σημερινή διαδικασία στα αρμόδια Όργανα, καθώς αυτή οργανώνεται και διεξάγεται κατά παράβαση ουσιώδους διάταξης του Καταστατικού, η μη υλοποίηση της οποίας δεν επιτρέπει στα Μέλη της ΓΣ να είναι πλήρως ενημερωμένα και να έχουν διαμορφώσει βάσιμη άποψη για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Superleague 1

Ευάγγελος Μαρινάκης»

 

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση