Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις μόνιμες θέσεις σε ΔΕΥΑΛ και Δήμους της Φθιώτιδας

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018 08:25 Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις μόνιμες θέσεις σε ΔΕΥΑΛ και Δήμους της Φθιώτιδας

Προσοχή στις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής της αίτησης και της αποστολής της, ανά κατηγορία εκπαίδευσης…

Την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 (μετά την αργία της Καθαράς Δευτέρας), ξεκινούν οι αιτήσεις για μόνιμο προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ  (Υπουργείο Εσωτερικών).

Ανάμεσα στις 8.166 θέσεις τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στους Δήμους και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις της χώρας σύμφωνα με την προκήρυξη 3Κ 2018 του ΑΣΕΠ, που δημοσιεύθηκε στις 2 Φεβρουαρίου, υπάρχουν θέσεις στη ΔΕΥΑ Λαμίας, αλλά και στους Δήμους Λαμιέων, Λοκρών, Στυλίδας και Αμφίκλειας - Ελάτειας.

Από τις 107 θέσεις που έχουν εγκριθεί συνολικά για τη Φθιώτιδα στην παρούσα προκήρυξη δημοσιεύτηκαν οι παρακάτω:

ΔΕΥΑΛ:

ΠΕ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΕ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ 1 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ 1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ 1 ΧΗΜΙΚΩΝ

ΤΕ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕ 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΔΕ 2 ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΕ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΔΕ 2 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΔΕ 2 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΕ 1 ΟΔΗΓΩΝ

ΥΕ 2 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Δήμος Λαμιέων

ΔΕ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΔΕ 7 ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡ/ΡΩΝ-ΦΟΡΤΗΓΩΝ)

ΔΕ 3 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΕ 27 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας

ΔΕ 1 ΟΔΗΓΩΝ

ΔΕ 1 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΥΕ 2 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

Δήμος Λοκρών

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΕ 2 ΟΔΗΓΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΕ 2 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΥΕ 2 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΕ 5 ΟΔΗΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΥΕ 12 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δήμος Στυλίδας

ΥΕ 4 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΕ 2 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕ 1 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΕ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΥΕ 1 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχει ως ακολούθως:

●  Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

●  Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

●  Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει ως εξής:

● Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 16ης Μαρτίου 2018, ημέρας Παρασκευής.

● Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 12ης Μαρτίου 2018, ημέρας Δευτέρας.

● Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 27ης Μαρτίου 2018, ημέρας Τρίτης. 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση