Φθιώτιδα: Σύγχρονη «Αμφικτυονία» με πρωτοβουλία του Δήμου Λαμιέων

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020 08:06 Φθιώτιδα: Σύγχρονη «Αμφικτυονία» με πρωτοβουλία του Δήμου Λαμιέων

Στο νέο Αναπτυξιακό Οργανισμό θα συμμετέχουν οι πέντε από τους επτά Δήμους της Φθιώτιδας…

Επιστρέφουν στο φυσικό τους χώρο οι δημοτικοί σύμβουλοι Λαμιέων, με τη διεξαγωγή έστω και κεκλεισμένων των θυρών, της 8ης τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στην αίθουσα της οδού Αινιάνων.

Ο Δήμος Λαμιέων σηματοδοτεί την επιστροφή στην κανονικότητα με τη διεξαγωγή του πρώτου δημοτικού συμβουλίου διά ζώσης μετά τις απαγορεύσεις που επιβλήθηκαν στην προσπάθεια ελέγχου και μη διάδοσης του νέου κορωνοϊού.

Σύμφωνα με την 8η πρόσκληση του Προέδρου του ΔΣ Γιώργου Κυροδήμου, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020 από τις 19:00’ με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Οι σύμβουλοι έχουν τη δυνατότητα μέχρι την Τετάρτη (20/5) και ώρα 12:00’ το μεσημέρι να δηλώσουν αν επιθυμούν να συμμετάσχουν με τη φυσική τους παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, με την παρουσία μόνο δημοσιογράφων (ένας ανά μέσο).

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ξεχωρίζει η δημιουργία ενός νέου Διαδημοτικού Αναπτυξιακού Οργανισμού με πρωτοβουλία του δήμου Λαμιέων και το διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ». Όπως μαρτυρά ο τίτλος πρόκειται για μία κοινή προσπάθεια, μια σύγχρονη «Αμφικτυονία», όπου πέντε δήμοι, Λαμιέων, Αμφίκλειας – Ελάτειας, Δομοκού, Μακρακώμης και Στυλίδας θα συνεργαστούν με σκοπούς αναπτυξιακούς, επιστημονικούς, προώθησης της απασχόλησης και προβολής των περιοχών τους με παράλληλο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που θα έχουν στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών τους. Θα διοικείται από 11μελες συμβούλιο, οι πέντε εκ των οποίων θα προέρχονται επιλέγονται από τα Δημοτικά Συμβούλια των ιδρυτικών Δήμων και τα υπόλοιπα έξι μέλη θα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με ανοικτή ψηφοφορία των μετόχων της εταιρείας με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που αντιστοιχούν σε κάθε Δήμο μέτοχο.

Ας δούμε όμως όλα τα θέματα που θα απασχολήσουν την 8η συνεδρίαση του ΔΣ Λαμιέων:

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 1ο: Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης Βιωσιμότητας, έγκριση σύστασης και  έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λαμιέων στη σύσταση Αναπτυξιακού Ορ-γανισμού των Δήμων Λαμιέων, Αμφίκλειας-Ελάτειας, Δομοκού, Μακρακώ-μης και Στυλίδας, με την επωνυμία «Αμφικτυονίες Αναπτυξιακός Οργανι-σμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.». Έγκριση σχεδίου καταστατικού

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 2ο: Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και Τρο-ποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 3ο: Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου στη Διεύθυνσης Πυροσβεστικής  Ν. Φθιώτιδας για  ίδρυση εποχικού Πυροσβεστικού Κλι-μακίου στη Κοινότητα Παύλιανης του Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 4ο: Περί «Απευθείας εκμίσθωση αίθουσας του Κοινοτικού Καταστήματος Αν-θήλης στα πλαίσια του άρθρου 196 του Ν.4555/18»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 5ο: Tροποποίηση της αριθ. 75/2020 ΑΔΣ ως προς την διάρκειας μίσθωσης , απ ευθείας εκμίσθωσης ακίνητου -  «κληρ/ματος   κ. Μουστάκα Υ/3ου    ΓΕΛ Μουστάκειου  Λαμίας»  -αυτοτελούς διαχείρισης  Δήμου Λαμιέων, λόγω  μη  σύννομης    ελαχίστης  διάρκειας   μίσθωσης  με τον ν. 4242/2014 , για το είδος της μίσθωσης . 

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Θέμα 6ο: Χορήγηση σύμφωνης γνώμης επί της υπ’ αριθμ. 76/25-2-2020  απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑ-ΜΙΑΣ

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 7ο: Αμοιβή δικηγόρου – εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή  ιδιωτικού συμφωνητικού

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 8ο: Αίτημα Πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους  (Π.Α.γ.Ο.) και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (Ε.Α.γ.Ο.)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα 9ο: Μη έκδοση άδειας λειτουργιάς Δ΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 10ο: Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α'171) στο Δήμο Λαμιεών

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:

Θέμα 11ο: Σύσταση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Λαμίας»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 12ο: Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσω-ματώνονται στο έργο «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Λαμίας»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 13ο: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου: «Επισκευές-Βελτιώσεις Προαυλίων Χώρων Σχολικών Κτιρίων»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 14ο: Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσω-ματώνονται στο έργο «Ανάπλαση Πλατείας Πάρκου»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 15ο: Παράταση προθεσμίας του έργου : «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμί-ας»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 16ο: Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 17ο: Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης».

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 18ο: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Υποδομή γηπέδων για υποδοχή πλα-στικού χλοοτάπητα».

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 19ο: Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)», αναδόχου «Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com