ΕΑΣΥ Βοιωτίας: «Αδιαφορώντας για τις ζωές μας στην Αστυνομία του 21ου αιώνα...»

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 03 Φεβρουαρίου 2021 08:17 ΕΑΣΥ Βοιωτίας: «Αδιαφορώντας για τις ζωές μας στην Αστυνομία του 21ου αιώνα...»

Διαβάστε την καταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας την οποία έστειλαν, μέσω της ΠΟΑΣΥ, στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και κοινοποιείται στους:

1. Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Στερεάς Ελλάδος

 2. Προς: Δ/ντή Δ.Α. Βοιωτίας

 3. Εισαγγελέα Πρωτ/κών Λιβαδειάς

 4. Υπηρεσίες Δ.Α. Βοιωτίας

 5. ΜΜΕ

«Στην ηλεκτρονική έκδοση του Βήματος της 02/02/2021, αναρτήθηκε άρθρο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη υπό τον τίτλο ‘’Για την Αστυνομία του 21ου αιώνα’’.

Στο εν λόγω άρθρο γίνεται μνεία στις μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν ήδη λάβει χώρα, ώστε η Ελληνική Αστυνομία να εκσυγχρονιστεί σε όλους τους τομείς  με σκοπό να προσαρμοστεί στις συνθήκες και ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της συγχρόνου εποχής, του 21ου αιώνα…

Ενδεικτικά μεταξύ άλλων αναφέρεται : -‘’το δικό μας στοίχημα, είναι μεταρρυθμίσεις ουσίας’’, -‘’ολοκληρώθηκε η μελέτη και αλλάζει όλη η δομή του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. και αναδιαρθρώνονται οι Γενικές Διευθύνσεις..’’, -’’..απελευθερώνονται δυνάμεις για αστυνομικό έργο..’’, -‘’η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού αναμορφώνεται για να αποκτήσουν πρόσωπο και υπόσταση, μέλλον και κίνητρα οι εργαζόμενοι αστυνομικοί..’’, -‘’χωρίς παιδεία και συνεχή εκπαίδευση δεν υπάρχει Αστυνομία. Η παιδεία αλλάζει όλη, κυριολεκτικά όλη και εκ βάθρων..’’, -‘’η μετεκπαίδευση και η διά βίου μάθηση οργανώνονται σε συστήματα ανθεκτικά, αυτοεξελισσόμενα, που δεν θα επιτρέψουν πια στην Αστυνομία να μείνει πίσω ούτε σε γνώσεις, ούτε σε δεξιότητες..’’, -‘προχωρούμε την Αστυνομία στον 21ο αιώνα, ώστε να γίνεται καθημερινά η Αστυνομία που μας αξίζει και χρειαζόμαστε..’’…

Δυστυχώς όμως είτε οι υφιστάμενοι του κ. Υπουργού δεν αντιλαμβάνονται το ελπιδοφόρο πλάνο του για τη ριζική αναβάθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας του 21ου αιώνος, παραμένοντας προσκολλημένοι σε πρακτικές του περασμένου αιώνος, είτε εμείς οι ‘’συνδικαλιστές’’ δεν αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος των μεταρρυθμίσεων, της εκ βάθρου αλλαγής της παιδείας και της εκπαιδεύσεως των Αστυνομικών καθώς και των γνώσεων και δεξιοτήτων που αυτές προσπορίζουν στους Αστυνομικούς.

Συγκεκριμένα και εν πλήρη αντιθέσει με την εικόνα της εκσυγχρονισμένης Αστυνομίας του 21ου αιώνος εκδίδεται η υπ.αρίθ. 7953/21/99615 από 14/01/2021, διαταγή ΓΕ.Π.Α.Δ. Στερεάς Ελλάδος σχετικά με τη ‘’χορήγηση απολυμαντικών συσκευών’’ (40 λίτρα απολυμαντικό υγρό μετά αριθμού συσκευών απολύμανσης χώρου) προς κάλυψη των αναγκών των Αστυνομικών Υπηρεσιών και εν συνεχεία εκδίδεται η υπ.αρίθ. 7954/21/111335 από 15/01/2021 διαταγή της Δ.Α.Βοιωτίας, σύμφωνα με την οποία οι υφιστάμενες προς αυτή υπηρεσίες οφείλουν να χρεώσουν τις ανωτέρω συσκευές απολύμανσης χώρου μετά απολυμαντικού υγρού, προσωπίδας (μάσκας…αγνώστων λοιπών στοιχείων) και ολόσωμης φόρμας  σε ‘’συγκεκριμένο αστυνομικό/πολιτικό προσωπικό, τονίζοντας σε αυτό την υποχρέωση σχολαστικής τηρήσεως των συστάσεων του κατασκευαστή και την ανάγκη λήψεως των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας   κατά τη διενέργεια των απολυμάνσεων οι οποίες θα διενεργούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα ‘’…!!

Με απλά λόγια, Αστυνομικοί χωρίς συγκεκριμένη εκπαίδευση και εξειδικευμένες γνώσεις, διατάσσονται να ενεργούν οι ίδιοι απολυμάνσεις στις Αστυνομικές υπηρεσίες κατά παράβαση της Δ1γ/Γ.Π/ οικ 19954 από 20.3.2020, ‘’Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2’’ της Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

(https://www.taxheaven.gr/circulars/32597/d1g-g-p-oik-19954-20-3-2020)

 η οποία ρητά και κατηγορηματικά αναφέρει ότι :

- ‘’Η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας).’’

- ‘’Το προσωπικό (εφαρμοστές) που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές πρέπει να είναι εξειδικευμένο (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλα εκπαιδευμένης), να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας και να τηρεί

σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά την εργασία.’’

- ‘’Επισημαίνεται πως πρέπει να γίνει έλεγχος ώστε να μην έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης του προϊόντος, ενώ δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή ανάμειξης καθαριστικών και απολυμαντικών, εκτός αν οι ετικέτες υποδεικνύουν ότι ο συνδυασμός τους ενδείκνυται (π.χ. Ο συνδυασμός χλωρίνης με καθαριστικά αμμωνίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και τον θάνατο).

Κατόπιν των ανωτέρω διερωτώμεθα:

  1.  Οι απολυμάνσεις, μετά και τη φημολογούμενη λειτουργία της πανεπιστημιακής Αστυνομίας,  εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της Αστυνομίας του 21ου αιώνος, των δεξιοτήτων και γνώσεων  του σύγχρονου Αστυνομικού προσωπικού;
  2.  Οι απολυμάνσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της γενικότερης αναμόρφωσης διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού ώστε να αποκτήσουν πρόσωπο και υπόσταση, μέλλον και κίνητρα οι εργαζόμενοι αστυνομικοί;
  3. Οι απολυμάνσεις αποτελούν το νέο έργο των αστυνομικών δυνάμεων που απελευθερώνονται;
  4. Με τους Αστυνομικούς απολυμαντές προχωρούμε την Αστυνομία στον 21ο αιώνα, ώστε να γίνεται καθημερινά η Αστυνομία που μας αξίζει και χρειαζόμαστε;
  5. Ποιός θα αναλάβει την ευθύνη και τις συνέπειες, της διαταγής σε υφιστάμενο Αστυνομικό να εκτελέσει απολύμανση αστυνομικής υπηρεσίας κατά παράβαση των οριζόμενων στη Δ1γ/Γ.Π/ οικ 19954 από 20.3.2020 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ;
  6. Γνωρίζει ο συντάξας της συγκεκριμένης διαταγής ότι τυχόν ανάμειξη καθαριστικών υγρών  μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό έως και τον θάνατο;

Καθίσταται σαφές ότι απαιτείται να διανυθεί μακρύς και ανηφορικός δρόμος ώστε να γίνει πραγματικότητα η Αστυνομία του 21ου αιώνος. Αστυνομία του 21ου αιώνος με Αστυνομικούς να αναλαμβάνουν και το ρόλο του απολυμαντή δε μας αξίζει, δεν τη χρειαζόμαστε και πολύ περισσότερο δεν ανταποκρίνεται στο μέλλον που οι Έλληνες Αστυνομικοί ονειρευόμαστε.

Ίσως η δημιουργία ειδικού αστυνομικού τμήματος απολυμάνσεων να έθετε νέα δεδομένα στο όλο εγχείρημα. Υπό αυτό το πρίσμα, ενδεχομένως να αντιμετωπίζαμε και τη συγκεκριμένη διαταγή με λιγότερες επιφυλάξεις.

Μέχρι τότε όμως και επειδή κανείς δεν εξουσιοδοτείται να ‘’παίζει’’ με τις ζωές των συναδέλφων μας, επιφυλασσόμεθα παντός νομίμου δικαιώματός μας.»

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com