Δημογραφικό....ένα Άλυτο Εθνικό πρόβλημα

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022 19:01 Δημογραφικό....ένα Άλυτο Εθνικό πρόβλημα

Γράφει ο Γεώργιος Γαλανός ...

Δημογραφικό....ένα Άλυτο Εθνικό πρόβλημα που συνδέεται άμεσα με την συνέχεια...του Έθνους πρωτίστως - την άμυνα - την ασφάλεια - την οικονομία - τα εργασιακά θέματα κ.ο.κ που η Κ/Β Δημοκρατία μας οφείλει ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να δρομολογήσει λύσεις χθες...

Η οικογένεια το μικρότερο κύτταρο της κοινωνίας ήταν είναι και θα είναι αυτή που θα έχει την λύση στο πρόβλημα. Τα σύγχρονα μοντέλα - πρότυπα "κοινωνικοποίησης" των Ανθρώπων απομακρύνουν τον Άνθρωπο σταδιακά από το να δημιουργεί οικογένεια συμβάλλοντας έτσι μοναδικά "εποικοδομητικά" όχι στην δημιουργία μιας χρήσιμης κοινωνίας αλλά στην δημιουργία μιας κρίσιμης κοινωνίας.

Η κοινωνιολογία επικράτησης απόψεων που εχθρεύονται την υγιή παραδοσιακή οικογένεια εισάγοντας παραδοχές μη συναφείς με την μητρική - πατρική αυθεντική σχέση παιδιών-γονέων δημιουργεί μια ταραχώδη σχέση η οποία δεν
επιλύει δημογραφικά θέματα σε όλα τα Έθνη του κόσμου με σύγχρονο μη οικογενειακό τρόπο ζωής

Η οικονομία βελτιώνει την ζωή μας προφανώς, δεν καθορίζει όμως την απόφασή μας αν θα δημιουργήσουμε οικογένεια, αν ίσχυε αυτό όλοι οι πλούσιοι θα είχαν οικογένειες και μάλιστα με πολλά μέλη. Αυτή η απόφασή μας επηρεάζεται αμιγώς από παράγοντες που διαμορφώνουν την αντίληψή μας και την προσέγγισή μας για μια ζωή μέσα σε μια οικογένεια, μια αιτία και της δικής μας ύπαρξης.

Η Χριστιανική Ορθόδοξη Πίστη διαχρονικά με ειλικρινή αγάπη με τον πιο επισφαλή τρόπο διδάσκει και δείχνει πως θα πάρουμε μια τέτοια απόφαση ευθύνης για μας τα παιδιά μας και το Έθνος.

Δημιουργώντας έτσι όχι μια κρίσιμη αλλά χρήσιμη κοινωνία. Γιατί το δημογραφικό δεν λύνεται κατά το Ανθρώπινο με θεσμικούς πάντα τρόπους που ως φαίνεται εκ του αποτελέσματος ενίοτε μπλοκάρεται...βαλτώνει, αλλά με σπουδή και διανόηση κατανόηση Πίστεως και Αγάπης στον Θεό, που γνωρίζοντας τα της Ανθρώπινης Κοινωνίας μας προτρέπει Θεολογικά από την Αρχή - Δημιουργικά να αυξανόμαστε και να πληθαίνουμε τόσο στην παλιά μας Ζωή όσο και στη νέα! Ακούμε τον Πατέρα έτσι σώζουμε και τους εαυτούς μας {οικογένεια} και το Έθνος !

Γαλανός Γεώργιος
Αξκος ε.α

Προσαρμοσμένη αναζήτηση