Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των διοριστέων στη ΔΕΥΑ Λαμίας

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 04 Ιουνίου 2019 09:20 Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των διοριστέων στη ΔΕΥΑ Λαμίας

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης ΑΣΕΠ  3Κ/2018 που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, διακοσίων δέκα επτά (217) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ  (Υπουργείο Εσωτερικών).

Μέσα στα Νομικά Πρόσωπα των δήμων είναι και η Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαμίας (ΔΕΥΑΛ) με συνολικά 22 θέσεις.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ      ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ    ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΡΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ         ΑΝΤ       ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΙΩΑ        ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΛΑΚΙΔΑ ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ              ΑΘΑ      ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΩΝ      ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ      ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ          ΓΕΩ       ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ         ΓΕΩ       ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΣΙΚΑ ΕΛΕΝΗ               ΛΟΥ       ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ       ΛΟΥ       ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΟΥΛΤΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ          ΧΡΗ       ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ     ΚΩΝ      ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΜΑΡΙΑ          ΙΩΑ        ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Απομένει η ανακοίνωση διοριστέων οκτώ (8) θέσεων ΔΕ και δύο (2) θέσεων ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

Οι αιτήσεις για τους φορείς του Υπουργείου Υγείας

Να σημειώσουμε επίσης ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις υποψηφίων της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ την πλήρωση χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία – μετά τη μικρή παράταση που δόθηκε - λήγει, για τους υποψηφίους της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, στις 18 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση