Κλείνει κι άλλη τάξη σε δημοτικό σχολείο της Λαμίας

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021 08:46 Κλείνει κι άλλη τάξη σε δημοτικό σχολείο της Λαμίας

10 ημέρες θα κλείνουν τάξεις και σχολεία σε περίπτωση κρούσματος. Τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ για self test, επαλήθευση αποτελεσμάτων και πότε κλείνει μια σχολική μονάδα…

Με την ανακοίνωση ενός ακόμη κλειστού τμήματος σε Δημοτικό Σχολείο της Λαμίας ξεκίνησε η ημέρα, εξαιτίας νέου κρούσματος.

Συγκεκριμένα πρόκειται για το Γ’2 του 16ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας, το οποίο ήδη έχει σε αναστολή και την Α1 Τάξη του. Εντούτοις το συγκεκριμένο Τμήμα με απόφαση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας, κλείνει για 10 ημέρες όπως περιγράφεται στη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Κυβερνήσεως 2020 Β’/18-5-21 και περιγράφεται σε εγκύκλιο που διανεμήθηκε με τον χαρακτηρισμό «ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ» και θέμα: «Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19».

Πριν δούμε αναλυτικά τι ισχύει από δω και πέρα να θυμίσουμε ποια σχολεία ή τάξεις έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους στη Φθιώτιδα, λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων:

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Α' Τάξη του 15ου Δημοτικού Σχολείου (Έως 31/5)

Α’1 Τάξη 16ου Δημοτικού Σχολείου (Έως 30/5)

Γ’2 Τάξη 16ου Δημοτικού Σχολείου (Έως 28/5)

Δ’1 Τάξη 6ου Δημοτικού Σχολείου (Έως 26/5)

Ε’ Τάξη 10ου Δημοτικού Σχολείου (Έως 26/5)

Β’2 Τάξη 22ου Δημοτικού Σχολείου Ροδίτσας (Έως 26/5)

Το 2ο Τμήμα και το ίδιο Τμήμα ολοήμερου 28ου Νηπιαγωγείου Παγκρατίου (Έως 26/5)

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Β'2 Γυμνάσο Αταλάντης (Έως 31/5)

Α’2 ΓΕΛ Αταλάντης (Έως 29/5)

ΕΠΑΛ Αταλάντης - Πλήρης αναστολή (Έως 27/5)

1ο ΕΠΑΛ Λαμίας - Πλήρης αναστολή (Έως 26/5)

Β’ Τάξη Γυμνασίου Ομβριακής (Έως 26/5)

Β'3 και Β'2 Γερμανικά του 8ου Γυμνασίου Λαμίας (Έως 26/5)

Β’ Τάξη ΓΕΛ Μακαρακώμης (Έως 25/5)

Β’2 και Β2 Θετικής 4ου ΓΕΛ Λαμίας (Έως 24/5)

Το πρωτόκολλο των ειδικών για τα σχολεία

Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα οδηγία που βασίζεται  στο πρωτόκολλο της Ομάδας Εργασίας για τον νέο Κορωνοϊό SARS - Cov-2 για τις εκπαιδευτικές μονάδες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας με θέμα: «Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων ή σχολείων», σε περίπτωση εργαστηριακά επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19, η ασφαλής επιστροφή στη σχολική μονάδα του/της μαθητή/τριας πραγματοποιείται μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων. Για την ασφαλή επιστροφή, υπολογίζονται τουλάχιστον τρία 24ωρα από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών και την απουσία των άλλων συμπτωμάτων, που μπορεί να επιμηκύνουν το δεκαήμερο. Σε κάθε περίπτωση, για ασθενείς με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή το απαιτούμενο διάστημα μπορεί να είναι 20 ημερών, σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού. Στις ως άνω περιπτώσεις, δεν απαιτείται αυτοδιαγνωστικός έλεγχος για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από τη θετική διάγνωση.

Οι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος, μπορούν να επιστρέψουν στο σχολείο μετά την παρέλευση δέκα (10) πλήρων ημερών από την τελευταία επαφή με το κρούσμα COVID-19, εφόσον είναι ασυμπτωματικοί, υπό την προϋπόθεση διενέργειας εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, πριν από την προβλεπόμενη ημέρα επιστροφής, αυτοδιαγνωστικού ελέγχου με αρνητικό αποτέλεσμα.

Ειδικότερα:

α) η ημέρα της τελευταίας επαφής με το κρούσμα θεωρείται ημέρα μηδέν (0),

β) ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τη δέκατη (10η) ημέρα,

γ) για την επιστροφή στη σχολική μονάδα την ενδέκατη (11η) ημέρα θα πρέπει το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε τη δέκατη (10 ) ημέρα να είναι αρνητικό

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης των αποτελεσμάτων δύναται να παραδοθούν συμπληρωμένα χειρόγραφα.

Υποχρεωτικός έλεγχος μια φορά την εβδομάδα

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης είναι υποχρεωτικός, ακόμη και για τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, που έχουν, ήδη, εμβολιαστεί.

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται μία (1) φορά καθ’ εκάστη σχολική εβδομάδα, πριν από τη Δευτέρα. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα.

Δεν αλλάζει κάτι ως προς την προμήθεια των self test και ως προς τον τρόπο που δηλώνουμε αρνητικά και θετικά τεστ με τη διαδικασία επαλήθευσης να παραμένει η ίδια.

Ωστόσο υπάρχει η διευκρίνιση ότι αντί για self test οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επιβάρυνση του πολίτη.

Επιπλέον οι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή, στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα είτε με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή. Η διεξαγωγή των διαγνωστικών αυτών ελέγχων γίνεται κάθε σχολική εβδομάδα, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από τη Δευτέρα.

Δεν κλείνει απαραίτητα με 4 κρούσματα σχολική μονάδα

Υπογραμμίζουμε τέλος ότι στην ΚΥΑ προβλέπονται πιο αυστηροί όροι για να αναστείλει ολόκληρο σχολείο τη διά ζώσης λειτουργία του και συγκεκριμένα:

Η εμφάνιση τεσσάρων (4) ή περισσότερων κρουσμάτων (στα κρούσματα αυτά δεν θα πρέπει να προσμετρώνται τα περιστατικά ενδοοικογενειακής ή άλλης εξωσχολικής μετάδοσης) σε ένα σχολείο ΔΕΝ πρέπει να οδηγεί αυτόματα και με ευκολία στην αναστολή της λειτουργίας όλης της σχολικής μονάδας.

Προϋπόθεση για την επιλογή αυτή είναι η διερεύνηση και κατά το δυνατόν τεκμηρίωση του ενδεχομένου ενδοσχολικής μετάδοσης και διασποράς, μετά από ουσιαστική εκτίμηση κινδύνου και αξιολόγηση των τοπικών επιδημιολογικών και ιολογικών δεδομένων.

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com