Με απόφαση Σερέτη αναπληρώνονται οι θέσεις όσων βγήκαν σε αναστολή

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021 09:50 Με απόφαση Σερέτη αναπληρώνονται οι θέσεις όσων βγήκαν σε αναστολή

Υπεγράφησαν οι πρώτες 25 από τις 32 του Νοσοκομείου Λαμίας…

Με Αποφάσεις του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Φώτη Σερέτη τοποθετούνται νέα άτομα στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, προς κάλυψη των θέσεων που άφησαν οι αναστολές της 1ης Σεπτεμβρίου για όσους δεν θέλησαν να εμβολιαστούν.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ιδρυμάτων ευθύνης του, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τις Διοικήσεις τους, ο κ. Σερέτης, προχώρησε στην υπογραφή των πρώτων αποφάσεων, από τους πίνακες επικουρικού, αλλά και από καινούριες αιτήσεις.

Στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» έχουν ήδη αναρτηθεί 25 τέτοιες αποφάσεις για το Νοσοκομείο Λαμίας, οι τελευταίες έξι (6) τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου και αντιστοιχούν σε τέσσερις (4) θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής και δύο (2) θέσεις ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας.

Οι υπόλοιπες θέσεις είναι:

ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ - 3 θέσεις

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ - 1 θέση

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ - 2 θέσεις

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ - 4 θέσεις

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ - 1 θέση

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - 1 θέση

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - 1 θέση

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - 6 θέσεις

Οι υπόλοιπες θέσεις αφορούν κάλυψη αναγκών σε ΤΕ Νοσηλευτικής.

Οι συμβάσεις είναι 3μηνες με δικαίωμα ανανέωσης για άλλους τρεις μήνες.

Επίσης με ημερομηνία 13/9/2021 υπεγράφη σύμβαση συνεργασίας με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών, με τον ιατρό Ακτινοδιαγνωστικής Βασίλειο Ταταρίδα για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών του Ακτινολογικού τμήματος του ΚΥ Καμένων Βούρλων. Η σύμβαση έχει διάρκεια ενός έτους, ήτοι έως τις 12/9/2022.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση