Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Δομοκού

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2018 12:46 Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Δομοκού

Μέχρι το τέλος της θητείας του παρόντος δημοτικού συμβουλίου....

Με απόφαση του Δημάρχου Δημήτρη Τζιαχρήστα, ορίσθηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι που θα υπηρετήσουν το Δήμο Δομοκού έως το τέλος της θητείας της παρούσης δημοτικής αρχής.

Αναπληρωτής του δημάρχου ορίσθηκε ο Αθανάσιος Αυγέρης, ενώ αν απουσιάζει και ο κ Αυγέρης τα καθήκοντα του Δημάρχου θα διεκπεραιώνει ο Ιωάννης Φράγκος.

Αναλυτικά η απόφαση του κ. Τζιαχρήστα:

1ο Αντιδήμαρχο. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αυγέρη Αθανάσιο του Ιωάννη

2ο Αντιδήμαρχο. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φράγκο Ιωάννη του Δημητρίου

3ο Αντιδήμαρχο. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κόγια Γεώργιο του Σταύρου

4ο Αντιδήμαρχο. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γκανίδη Ιωάννη του Στεργίου.

Η Μεταβίβαση των «καθ’ ύλην και κατά τόπο» αρμοδιοτήτων στους ορισθέντες Αντιδημάρχους, θα διενεργηθεί με νεότερη απόφασή του Δημάρχου.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση