Δήμος Λαμιέων: Εξετάζει προσφυγή στο ΣτΕ για τα ταμειακά διαθέσιμα

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019 10:04 Δήμος Λαμιέων: Εξετάζει προσφυγή στο ΣτΕ για τα ταμειακά διαθέσιμα

Με συνολικά 38 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 στις 18:30’ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων.

Πρόκειται για τη 2η τακτική συνεδρίαση στο 2019 με αρκετά ενδιαφέροντα θέματα, όπως η αντίδραση των ΟΤΑ στην απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να μεταφέρουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα. Μάλιστα από 1/3 οι επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού θα πιστώνονται υποχρεωτικά εντός της Τραπέζης της Ελλάδος.

Επίσης στα θέματα που θα συζητηθούν είναι και ο προγραμματισμός προσλήψεων για το 2019 και κάλυψη θέσεων μέσω ΙΔΟΧ, αλλά και των θέσεων υδρονομέων.

Ας δούμε αναλυτικά όλα τα θέματα:

Θέμα 1 : 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 2 : ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 3 : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ  ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ, ΚΑΤΑ  ΤΗΣ ΑΡΙΘ.  ΟΙΚ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 104) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 4 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 5 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 6 : ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 7 : ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 8 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 22992/4-5-2016 ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 9 : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 10 : ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ  6/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 11 : ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 12 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 – ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

Θέμα 13 : ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ   (Ι.Ε.Κ.)

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

Θέμα 14 : ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

Θέμα 15 : ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ , ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΫΓΕΤΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

Θέμα 16 : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ (ΛΕΩΝΙΔΟΥ 13-ΛΑΜΙΑ)

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

Θέμα 17 : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ (Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ -ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ)

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

Θέμα 18 : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ  ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

Θέμα 19 : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

Θέμα 20 : ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.4/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙ  1ης  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΟΙΚ. ΈΤΟΥΣ 2019.

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 21 : ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΠΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ -ΥΠΑΤΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 22 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΑΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ» 

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 23 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ» 

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 24 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ«ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΙΡΦΑΚΑΣ» 

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 25 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «ΕΣΠΕΡΕΙΑ» 

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 26 : ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 27 : ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΖΑΓΚΑΝΑΣ

Θέμα 28 : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΩΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΖΑΓΚΑΝΑΣ

Θέμα 29 : ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019

Εισηγητής : ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΜΠΟΛΟΚΟΥΤΑΣ

Θέμα 30 : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Εισηγητής : ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ

Θέμα 31 : ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ‘’ΙΣΙΑΔΑΚΙ’’ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 32 : ΠΕΡΙ «ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ– ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΟΔΩΝ ΚΑΙ Κ.Χ.»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 33 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 34 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΦΡΑΝΤΖΗ"

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 35 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ      

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 36 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 37 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 38 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤΡ/ΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com